Det er for få utdannete lærere, erkjenner forskningsminister Iselin Nybø. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Det er for få utdannete lærere, erkjenner forskningsminister Iselin Nybø. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Nybø: Mangel på utdannede lærere er en utfordring

Forskningsminister Iselin Nybø erkjenner at det er for få utdannede lærere, men mener regjeringens satsing på lærerutdanningen vil gi resultater.

Publisert

Utdanning skrev tidlig i høst at det ved studiestart var 190 ledige studieplasser ved grunnskolelærerutdanningene. Ved Nord universitetet var det 50 tomme seter da studieåret startet.

Mona Fagerås i SV stilte forskningsministeren et spørsmål om dette i Stortinget. Nybø mener dette er et øyeblikksbilde, og mener bildet vil se annerledes ut senere i høst. Men forskningsministeren innrømmer likevel at det trengs flere nyutdannede lærere.

«Samtidig er jeg enig med forslagsstilleren i at det er en utfordring med mangel på utdannede lærere. Regjeringen erkjenner at tilgangen til kvalifiserte lærere er for liten, særlig i enkelte steder i landet, og at dette vil være en utfordring også i årene som kommer. Regjeringen arbeider derfor systematisk med å sikre rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningene, blant annet gjennom oppfølging av strategien Lærerutdanning 2025.»

 

Ufaglærte lærere

Fagerås er fra Nord-Norge og er særlig bekymret over situasjonen i nord. Svaret fra Nybø imponerte ikke Fagerås.

– Regjeringen styrer med åpne øyne mot økt lærermangel. Det haster med å ta grep, men ingen strakstiltak blir iverksatt, sier Fagerås. Hun frykter at mangel på utdannede lærere vil ramme landsdelen hardt.

– Etter dette svaret er det ikke bare rektor ved Nord Universitet som ligger våken om natta på grunn av fremtidens lærerkrise i Nord-Norge. Det gjør jeg også. Mine barnebarn kommer sannsynligvis til å bli undervist av en ufaglært lærer fordi regjeringa driver symbolpolitikk du må være høyremedlem for å forstå, sier Fagerås.