Foto: Sonja Holterman
Foto: Sonja Holterman

Geografisk oversikt over overgrepssaker siden 2010

Her er en geografisk oversikt over overgrepsaker siden 2010.

Publisert

74 ansatte i skole og barnehage er under etterforskning, står tiltalt eller er dømt i overgrepssaker siden 2010. Ofrene er fra 3 til 18 år.

Overgrepslærerne

Utdanning har gått gjennom omtalte overgrepssaker siden 2010 og undersøkt alle saker hvor gjerningsmannen har vært eller er ansatt i skole eller barnehage.

 

Alle våre artikler om dette finner du her: utdanningsnytt.no/overgrep

 

Overgriperne

Materialet omfatter 74 ansatte i skoler og barnehager. Sakene involverer alle typer ansatte: rektorer, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger, assistenter og ansatte i skolefritidsordningen.

  • 61 er dømt i tingretten eller lagmannsretten. Av disse er 19 dømt i lagmannsretten. 5 av sakene er anket og ikke rettskraftige ennå.
  • 10 er siktet og etterforskning pågår.
  • 3 er tiltalt, og sakene skal behandles i rettsapparatet.

 

I 50 av sakene er det begått overgrep mot egne elever eller mot barn i barnehagen hvor gjernningsmannen jobbet.  

I de resterende sakene er det enten overgrepsmateriale med ukjente offer, eller barn overgriperen har møtt på nett, på fritidsaktiviteter eller privat.

 

Ofrene

Minst 250 barn er ofre i sakene. 136 av disse er det ikke oppgitt kjønn på, 98 er jenter og 21 er gutter.

Ofrene er fra 3 til 18 år gamle.

I flertallet av sakene er overgrepene utført mot egne elever eller barn overgriperne har hatt ansvar for i barnehagen. Enkelte har forgrepet seg på egne barn, på ukjente barn over internett eller er dømt for å laste ned overgrepsmateriale. Sju av de overgrepsmistenkte eller dømte jobbet i videregående skole.

 

Slik har Utdanning jobbet

Redaksjonen har gjennom flere måneder gått gjennom flere hundre presseklipp i tillegg til omtaler av overgrepssaker i private fora på nett. Det er i tillegg hentet inn informasjon fra politi, advokater og skoler.

Det har gitt nok informasjon til at Utdanning har kunnet søke og få utlevert tingrettsdommer i de aller fleste sakene. I tillegg er det søkt gjennom rettsdata fra lagmannsrettsavgjørelser. Dette er deretter systematisert for å få en fullstendig oversikt.

I de få tilfellene hvor det ikke har vært mulig å få utlevert dommen, er informasjonen hentet fra presseklipp og samtaler med politi, advokater og skoler.

Her er en geografisk oversikt over sakene. Flere steder er det flere saker. Zoom inn for å se alle, eller velg fra uttrekks-menyen til venstre. (Klikk på knapp for å utvide menyen)

Merk at plasseringen av markøren er tilfeldig innenfor den aktuelle byen. Gaten, bygningen e.l som er merket er helt tilfeldig og har ingenting med dommen å gjøre.

Noen av markørene er plassert i havet. Årsaken er at sted er anonymisert.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har tips:

 Alle våre artikler om dette finner du her: utdanningsnytt.no/overgrep

Forklaring av paragrafene finner du under kartet.

  

 

Grafikk: Google My Maps

 

Seksualforbrytelser i straffeloven

§192. Voldtekt.

§193. Seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

§194. Seksuell omgang med noen man har ansvar for i anstalt eller institusjon.

§195/§299/§300. Voldtekt av barn under 14 år.

§196. Seksuell omgang med barn 14-16 år.

§197. Seksuell omgang med slektning i nedstigende linje. 

§198. Samleie med bror eller søster.

§199. Seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn under 18 år.

§200/§304. Seksuell handling med barn under 16 år.

§305. Seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år.

§201a. Avtalt møte med et barn under 16 år, med forsett om å begå en seksuell handling.

§204a/§311. Fremstilling som viser seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn (barneporno).

§205. Handler om medvirkning.

Powered by Labrador CMS