Rektor ved HiOA har sagt at alle stillinger skal utlyses internasjonalt når nye stillinger skal utlyses. Foto: Google
Rektor ved HiOA har sagt at alle stillinger skal utlyses internasjonalt når nye stillinger skal utlyses. Foto: Google

HiOA lyser ut alle stillingene internasjonalt

Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus har bestemt at alle stillinger ved høgskolen skal lyses ut internasjonalt.

Publisert

Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, ved HiOA, er Knut Patrick Hanevik.

– Bør forelesere for kommende lærere kunne norsk?

– De bør kjenne til de norske forholdene. Ved lærerutdanningen er det også en fordel at en har ansatte som kjenner til internasjonale forhold innen fagfeltet, sier Hanevik til Utdanning.

 

 

– Viktig å løfte egne ansatte

Rektor ved HiOA har sagt at alle stillinger skal utlyses internasjonalt når nye stillinger skal utlyses.

– Det er greit at normen heretter skal være at en først og fremst skal utlyse internasjonalt, og at det er bare unntaksvis at en utlyser stillinger nasjonalt. For vårt vedkommende vil det da bli enda viktigere at vi lager utlysningstekster som sikrer at vi får de best kvalifiserte søkerne, med den kompetansen vi ønsker, sier Hanevik.

– For å undervise kommende lærere, bør en ikke kjenne den norske skolen?

– Det er viktig at de skjønner den norske virkeligheten og hvordan praksisfeltet i den norske skolen er lagt opp. For å sikre at vi utdanner de beste lærerne, er det viktig at vi har et godt samstemt lag.

– Nå når lærerutdanningen har blitt et masterstudium, krever vel det også flere ansatte med førstekompetanse. Klarer dere å oppfylle det kravet?

– Ja, det gjør vi. Det har vært en tøff prosess å komme opp på det kravet i hvert enkelt fag. Det har vært viktig å løfte egne ansatte, ikke bare hente inn personer med førstekompetanse fra andre institusjoner, sier dekanen.

At en ansatt innehar førstekompetanse, vil si at han har en doktorgrad eller høyere kompetanse innen faget han underviser i.

 

Innputt utenfra

Leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Hedda Eia Vestad, tror det er viktig å ta spesielle hensyn på lærerutdanningene, som retter seg mot å jobbe i norsk skole og barnehage.

– Kanskje dette er felles for profesjonsutdanningene, at man må ta hensyn til at det må være en balanse i helheten blant dem som underviser, sier Vestad til Utdanning.

– Vi er for internasjonalisering, også i lærerutdanningene! Internasjonalisering, med innveksling og utveksling av både studenter og lærerutdannere, kan være et godt bidrag for å få inn andre strømninger fra internasjonal forskning og andre skoletradisjoner. I tillegg mener vi jo at lærerstudentene skal gjøres i stand til å være lærere i et samfunn i stadig endring.

 

 

Ikke nok lærerutdannere

– Det er et problem å skaffe nok lærerutdannere med førstekompetanse, så vi har eksempler på at det blant annet innenfor matematikk har blitt ansatt folk med doktorgrad fra utlandet for å undervise i matematikkdidaktikk. Det har vært utfordrende og ofte lite tilfredsstillende for studentene, da de ikke kjenner norske forhold og norsk skole og dermed har problemer med å gjennomføre undervisning med siktemål å lære hvordan man lærer bort matematikk til norske elever.

– Internasjonale lærerutdannere kan være et positivt bidrag, men aller viktigst er det å arbeide for å rekruttere lærerutdannere med kjennskap og tilhørighet til samme profesjon som de utdanner studenter til.

– Det er generelt er gedigent behov for å rekruttere gode lærerutdannere fra feltet, og man må ha en aktiv rekrutteringsstrategi også nasjonalt for å få lærere fra skole og barnehage til å ville undervise i lærerutdanningene, sier Vestad.

 

Prinsipprogram fra studentene

Pedagogstudentene mener blant annet i prinsipprogrammet sitt for lærerutdannere:

  • Utdannere på utdanningsinstitusjonene skal ha høgskole- eller universitetspedagogikk, formell kompetanse i veiledning, og didaktikk for undervisning på høgskole- og universitetsnivå.
  • Utdannerne skal benytte varierte undervisningsmetoder og være profesjonelle forbilder.
  • Lærerutdannere ved utdanningsinstitusjonene skal følge opp og gi tilstrekkelig veiledning til studentene. Det skal inkludere både faglig, didaktisk og pedagogisk oppfølging.
  • Lærerutdannere skal drive praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid, og være en del av et bredt og robust fagmiljø.
  • Lærerutdannere skal ha tilhørighet til samme profesjon som de utdanner studenter til, og skal ha minst tre års relevant arbeidserfaring.