14 utdanningsinstitusjoner reduseres til 5

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er positiv til de forslagene som institusjonene selv har kommet med. De som ikke har funnet seg en partner vil bli utfordret på å jobbe videre.

Stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren for å bidra til økt kvalitet» ble i kortform presentert av ministeren i dag.

Illustrasjon nederst isaken som forklarer sammenslåingen.

 

Veien videre

Arbeidet med å bygge strukturen for å sikre morgendagens kunnskapssamfunn er ikke over med denne meldingen til Stortinget. Flere institusjoner er fortsatt sårbare alene, skriver Kunnskapsdepartementet (KD) på sine nettsider.

KD vil fortsette dialogen med flere av institusjonene for å avklare deres plass i den framtidige universitets- og høyskolesektoren.

– Vi har hatt en god dialog med høyskolene og universitetene underveis og er glade for godt samarbeid. Men denne meldingen er kun første fase av prosessen og ikke slutten på den. Vi ønsker fortsatt en god dialog med alle institusjonene, men de nye kvalitetskriteriene vil veie tungt. Til sjuende og sist er strukturen i høyere utdanning en politisk beslutning og regjeringens ansvar, sier Røe Isaksen.

 

Står alene

Mange har funnet seg samarbeidspartnere. Noen har signalisert at de vil fortsette som frittstående institusjoner, deriblant universitetene i Oslo og Bergen, begge har mottatt signaler på at deres ønsker vil bli etterkommet. Høgskoler som ønsker det samme har ikke fått de samme signalene. Ministeren trekker spesielt frem Vestlandet, der har det kommet få forslag på sammenslåinger, se oversikt.

– Der må vi fortsette prosessen, sier Røe Isaksen.

Flere universitet og høgskoler har allerede en intensjon om fusjon. Blant andre Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Stord/Haugesund, Universitetet i Tromsø med høgskolene i Narvik og Harstad og Universitetet i Nordland med høgskolene på Nesna og i Nord-Trøndelag.

Stortingsmeldingen: Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, legges fram for Kongen i statsråd fredag 27. mars, og før innholdet blir gjeldende politikk skal meldingen ha flertall i Stortinget.

Powered by Labrador CMS