Over 100 metoo-saker i akademia

I forbindelse med metoo-kampanjen er over 100 saker om seksuell trakassering blitt kjent og registrert ved norske universiteter og høyskoler.

I tillegg til disse sakene kommer en rekke uavklarte varsler fra studenter, skriver   Khrono , som har ringt rundt til 21 universiteter og høyskoler. Opplysningene tidsskriftet har innhentet gjelder både nye og gamle saker, men nesten ingen av dem var offentlig kjent eller omtalt tidligere.

Universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo samt NTNU har flest saker, mens NMBU på Ås og Høgskulen i Volda er de eneste lærestedene som ikke har registrert noen saker.

Leder Mats J. Beldo i Norsk studentorganisasjon (NSO) synes det er interessant å se forskjellen på de rapporterte tallene nå og i to undersøkelser gjennomført før metoo-kampanjen startet sist høst.

– Vår undersøkelse viste at 30.000 studenter har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra en student eller ansatt, sier Beldo, som mener mørketallene er enorme.

Universitet i Tromsø opplyste i november at de ikke kjente til noen saker om seksuell trakassering. De siste dagen er det kommet inn fire formelle varsler, tre fra studenter som sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering fra en ansatt, mens det fjerde tilfellet er mellom to studenter. Studentombudet ved universitetet fikk i fjor inn 22 saker.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS