Lektor og IT-pedagog Morten Oddvik er en av de nye ekspertlærerne ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: An-Magritt Larsen/Universitetet i Sørøst-Norge.
Lektor og IT-pedagog Morten Oddvik er en av de nye ekspertlærerne ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: An-Magritt Larsen/Universitetet i Sørøst-Norge.

Her blir superlærerne fra lokalskolene satt til å undervise studentene

Universitetet i Sørøst-Norge håndplukker ekspertlærere ute på skolene og gir dem deltidsstillinger. Det skal gi en bedre lærerutdanning.

Publisert

Ved profesjonsutdanninger, som for eksempel sykepleie, journalist og fysioterapeut, kan det være lenge siden de fast ansatte foreleserne har jobbet i yrket de underviser i. Også lærerutdanningene har gjentatte ganger fått kritikk for å mangle lærere som kjenner dagens skolehverdag.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har de tatt grep for å forsøke å gjøre noe med det. De henter nå inn lærere som jobber ute i skolen og gir dem inntil 20 prosents stilling som undervisere for lærerstudentene. Hovedmålet er å forberede studentene bedre på møtet med den digitale skolen.

– Vi har selvsagt hatt praksislærere inne som forelesere tidligere også, men nå får de en fast tilknytning og er tettere på både undervisning, planlegging og evaluering av studiet. Vi tror det gir en bedre lærerutdanning, sier Rakel Rohde Næss til utdanningsnytt.no. Hun er førstelektor i pedagogikk og programkoordinator ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Rundt 30 lærere involvert

Universitetet har grunnskolelærerutdanning ved fire av sine campuser: Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Hver campus skal ansette og dekke opp en full stilling med lærere som til daglig jobber i ute i skolene. Til sammen dreier det seg om snaut 30 lærere i forskjellige stillingsprosenter.

– Noen er ansatt i 20 prosent stilling, mens andre er et team som deler på en 20 prosents stilling. Det er ulike løsninger, men det utgjør fire-fem fulle stillinger til sammen, sier Næss.

 

Håndplukker lærere

Den nye ordningen er testet ut ved lærerutdanningen på Notodden et års tid. I høst er opplegget blitt en del av alle lærerutdanningene til universitetet.

– Hvordan får dere tak i lærerne?

– Vi vil ha de beste lærerne, så vi håndplukker de vi ønsker og spør. Som regel kommer de fra skoler som allerede er praksisskoler for oss, så lærere og ledelse er positive, sier Næss.

Noen av lærerne har valgt å ta 20 prosent stilling i tillegg til en full stilling på skolen, mens andre blir frikjøpt gjennom at skolene fakturerer universitetet.

 

– Vil ta med klassen til studentene

Ifølge Næss er studentene storfornøyde med det nye opplegget.

– Praksislærerne og faglærerne jobber sammen i undervisningen. På den måten får vi en kombinasjon av praksisnær og forskningsbasert undervisning, som jo er oppdraget vårt, sier Næss.

Nå planlegger de også at de nye lærerkreftene kan ta med seg elevene sine inn i undervisningen av lærerstudentene.

– I prinsippet kan de ta med hele klassen. Poenget er å legge undervisningen tettere opp til bruken av disse lærerne, sier Næss.

 

– Løfter undervisningskvaliteten 

Morten Oddvik er en av de nye ekspertlærerne. Han er utdannet lektor i engelsk og jobber til vanlig som IT-pedagog ved Horten videregående skole.

– Samarbeidet mellom USN og skoleverket styrker også kompetansen blant mine kolleger og vil løfte undervisningskvaliteten i skolen. Vi kan nyttiggjøre oss mer av forskning som kilde til kunnskap, og ikke bare støtte oss til erfaringsbasert kunnskap, sier Oddvik i en pressemelding fra USN.