Barn med funksjonshemninger er langt mer utsatt for vold og seksuelle overgrep enn funksjonsfriske barn, viser en dansk undersøkelse. Ill: Tone Lileng
Barn med funksjonshemninger er langt mer utsatt for vold og seksuelle overgrep enn funksjonsfriske barn, viser en dansk undersøkelse. Ill: Tone Lileng

Barn med funksjonshemninger er mer utsatt for overgrep enn andre barn

Barn og unge med fysiske eller mentale funksjonshemninger er mer utsatt for vold eller seksuelle overgrep enn andre barn, ifølge en ny dansk undersøkelse.

En ny undersøkelse fra SFI - Danmarks nasjonale forskningssenter for velferd, viser at barn med funksjonshemninger er langt mer utsatt for vold og seksuelle overgrep enn funksjonsfriske barn. Undersøkelsen er blant annet basert på rettssaker der det er felt dom om vold og overgrep mot barn, fremgår det av en pressemelding fra SFI. 

Opp imot hvert tiende barn på 7-18 år med handikap har i løpet av oppveksten blitt utsatt for vold som har ført til domfellelse. Det tilsvarende tall for barn uten handicap er 5 prosent. Altså har barn og unge med handikap en langt høyere risiko for å bli ofre for vold, viser undersøkelsen.

 

Få ressurser øker risikoen

Også andre omstendigheter i barnas liv har betydning, viser undersøkelsen. Barn som har vokst opp i familier med få ressurser, blir oftere utsatt for vold og overgrep enn barn fra ressursrike familier, uansett om de har en funksjonshemning eller ikke. 

Volden kan utføres av foreldre, andre omsorgspersoner og jevnaldrende barn og unge. Opplysningene som kommer fram i undersøkelsen gjør det imidlertid ikke mulig å si noe sikkert om hvor barna er mest risikoutsatt.

 

Vanskelig område å avdekke

Undersøkelsen peker generelt på at det er store mørketall på området. I tillegg til å undersøke faktiske domfellelser, har man derfor også tatt i bruk spørreundersøkelser, der barn og unge med funksjonshemninger selv forteller om sine opplevelser. Her forteller nesten hvert tredje barn at de har opplevd vold i løpet av oppveksten, mens 7 prosent forteller at de har vært utsatt for seksuelle overgrep. 

Disse tallene skiller seg også sterkt fra svarene til funksjonsfriske barn og unge. Her forteller 25 prosent forteller at de har opplevd vold, mens 3 prosent har opplevd seksuelle overgrep i løpet av oppveksten. 

«Det vil alltid være overgrep som ikke kommer for en dag, men vi kan komme omfanget litt nærmere ved å kombinere forskjellige datakilder – og her viser tallene tydelig at barn og unge med funksjonshemninger utsettes oftere for vold og overgrep enn deres jevnaldrende uten funksjonshemninger», sier seniorforsker Helle Holt, som har ledet undersøkelsen. 

Undersøkelsen er finansiert av den danske Socialstyrelsen, som sammen med undersøkelsen utgir en håndbok for fagfolk om avdekking og håndtering av vold og overgrep mot funksjonshemmede barn. 

 

Powered by Labrador CMS