Med den nye sammensettingen av Stortinget er ingen umulig oppgave å få vedtatt en norm for antall elever per lærer i skolen, ifølge Utdanningsforbundet leder Steffen Handal. Ill. foto: Erik M. Sundt
Med den nye sammensettingen av Stortinget er ingen umulig oppgave å få vedtatt en norm for antall elever per lærer i skolen, ifølge Utdanningsforbundet leder Steffen Handal. Ill. foto: Erik M. Sundt

Handal: – Det nye Stortinget kan sikre lærernorm

Lederen i Utdanningsforbundet har tro på at det nye Stortinget kan sørge for at skoler og barnehager får flere lærere.

Publisert

– Vår viktigste sak i valgkampen har vært å få lovfestet kvalifiserte lærere til alle barn i hele landet, i tillegg til økt lærertetthet i barnehagen og i skolen, sier Steffen Handal.

Forbundet har sett på hvordan Stortinget blir etter valget, og mener det nå er mulig å få gjennom kravet om en lærernorm.

– Slik Stortinget nå er sammensatt, er det ikke en umulig oppgave å få til, så lenge KrF og Ap holder fast ved løftene de ga i valgkampen om en lærernorm, sier Handal.

 

– Har samarbeidet godt

– Utdanningsforbundet er partipolitisk uavhengig og anbefaler aldri noe bestemt regjeringsalternativ. Vi legger vekt på tett samarbeid med både posisjon og opposisjon, sier Handal.

Dette gjelder ikke bare for Utdanningsforbundet sentralt. 

– Det gjelder både inn mot regjeringen og ikke minst den viktige kontakten våre fylkeslag har med sine fylkesbenker på Stortinget, sier Handal.

Han frykter ikke at dette skal bli vanskelig i årene som kommer.

– Begge deler har fungert godt i den perioden vi har bak oss. Og vi vil gjøre vårt beste for å fremme våre utdanningspolitiske mål også i den stortingsperioden vi nå går inn, sier Steffen Handal.

Powered by Labrador CMS