GSI: 1 av 20 lærere mangler nødvendig utdanning

5,6 prosent av lærerne i grunnskolen mangler lærerutdanning eller annen godkjent utdanning for å undervise.

Tallene kommer fram i ny statistikk fra  Utdanningsdirektoratet.

4,4 prosent av undervisningstimene blir gitt av lærere som ikke oppfyller kravene for å bli ansatt, noe som tyder på at disse lærerne underviser noe færre timer enn de andre.

På ungdomsskoletrinnet viser det seg at 22 prosent av norsklærerne, 31 prosent av matematikklærerne og 43 prosent av engelsklærerne ikke oppfyller kravene til utdanning. Andelen har holdt seg stabil de siste to årene, men har gått noe ned til skoleåret 2017/18.

– Dersom alle lærere som ikke oppfyller kompetansekravet for undervisning skulle ta videreutdanning vil det være behov for 27.823 plasser til videreutdanning for lærere, skriver Utdanningsdirektoratet i sin gjennomgang av tallene.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS