For dårlig kvalitetskontroll av GSI

Utdanningsdepartementet har ut fra GSI funnet at 158 skoler bryter regelen om inndeling av elevene i forsvarlig gruppestørrelse. Nærmere undersøkelser viser at det mer er snakk om feilrapporteringer fra kommunene.

Kommunenes rapporteringer til grunnskolens informasjonssystem (GSI) er åpenbart ikke god nok. I tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Vestfold blir det pekt på for dårlig kvalitetskontroll i kommunene.
 
Fylkesmannen mener dessuten at det burde vært lagt inn automatisk kontroll i GSI som gir advarsel, og han anbefaler Utdanningsdepartementet å få gjort det i høst.
 
Etter å ha gått gjennom 14 av fylkesmennenes tilsynsrapporter, har Utdanning.ws registrert at de fleste av de 158 skolene som har står oppført i GSI med for store grupper, skyldes feilføringer. Det er bare gitt pålegg om å endre gruppestørrelsene ved et lite antall skoler.
 

Powered by Labrador CMS