Flere er i samme situasjon som lærerne

Hver fjerde lærer har forlatt klasserommet og står i et annet yrke. Det er profesjonen ikke alene om.

Om lag 37.000 utdannete lærere står i et annet yrke, viser en undersøkelse som er gjort av TNS Gallup for Kunnskapsdepartementet. Mange har sluttet fordi de får lite tid til hver enkelt elev og fordi det har blitt mer byråkrati.

Teologene er kanskje den profesjonsgruppen som står nærmest læreryrkets utfordring. Generalsekretær Ole-Johs Huuse i Presteforeningen sier til Utdanning at av landets 2000 utdannete prester står 700 utenfor yrket. Det tilsvarer hver tredje prest.

– Det dreier seg om dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Mange ser dessuten at de får brukt sider ved seg selv som de ikke får i presteyrket, sier han.

Også blant psykologer, fysioterapeuter, sykepleiere og hjelpepleiere begynner ser man en liknende tendens som i læreryrket.

 

Framtid lik lærernes

Av landets 7000 psykologer er 700 i andre yrker. Sykepleierforbundet har ingen konkret informasjon om hvor mange av landets 153.000 sykepleiere som befinner seg i andre yrker. En undersøkelse fra Kunnskapssenteret viser imidlertid at hver fjerde norske sykepleier kunne tenke seg å slutte i jobben.

En undersøkelse fra 2004 fra Institutt for samfunnsforskning viser at, ti år etter fullført utdanning er 90 prosent av kvinnelige sykepleiere og nesten 80 prosent av deres mannlige kolleger fremdeles aktive sykepleiere.

Det er heller ingen konkret informasjon om hjelpepleiere, men i samme undersøkelse fra 2004 er halvparten av mannlige hjelpepleiere og nesten 40 prosent av de kvinnelige hjelpepleierne er ute av yrket 10 år etter avsluttet utdanning.

Av landets 14.000 fysioterapeuter jobber 10.000 i yrket. Hos Norsk Fysioterapeutforbund får Utdanning opplyst at andelen fysioterapeuter som er fornøyde med jobben er synkende. Mens 14 prosent var fornøyd i 2007, var dette falt til 12 prosent i 2010.

Denne yrkesgruppen møter dessuten en framtid som likner lærernes: Det vil bli stor mangel på fysioterapeuter i framtiden dersom ikke kommunene gjør noe med antall årsverk. For fysioterapeutene er mangeltallet om lag 2000 i kommunehelsesektoren i 2029. For lærere er tallet 18.000 i 2020, ifølge SSB.

 

– Fraværende problemstilling

I andre helserelaterte yrker er situasjonen en helt annen. Det er 7800 autoriserte tannleger i landet og Morten Rollstad i Tannlegeforeningen sier til Utdanning at flukt fra yrket ikke er en problemstilling for norske tannleger.

– Vi har noen tannleger som er stipendiater og dermed i en utdanningssituasjon, og noen få i legemiddelindustrien og tannlegeutdanningen, men vi snakker om veldig få personer, sier han.

Det samme gjelder for landets drøyt 43.000 leger, opplyser Anders Taraldset i Den norske legeforening. Foreningen har en dekningsprosent på 96,6.

– Dette er en fraværende problemstilling for oss. Det er veldig, veldig få, sier han.

Også fra Den norske veterinærforening får Utdanning opplyst at de fleste holder seg i yrket.

 

– Vanskelig å fylle opp

Problemene for lærerprofesjonen er noe Utdanningsforbundet kjenner godt fra før. Leder Mimi Bjerkestrand mener det er på tide at lærerne får bruke mer tid på kjerneoppgavene, som er å forberede og gi god undervisning.

– Lærere må få mulighet til å være lærere. Det går ut over elevene om læreren skal gjøre alt mulig annet også. Samtidig må ha nok lærere i skolen til at elevene får den undervisningen de har krav på, sier Utdanningsforbundets leder Mimi Bjerkestrand ifølge en pressemelding.

– Kommunene har i flere år brukt sparekniven på lærerstillinger. Nå må det innføres nasjonale krav for lærertetthet, sier Bjerkestrand.

Utdanningsforbundet vil ha en minstenorm for hvor mange lærere det skal være i forhold til antall elever på skolene. En slik minstenorm vil gi bedre kvalitet og bidra til at flere elever lykkes i skolen. Det kan også bidra til å lokke flere lærere tilbake til skolen.

Etter hvert som stadig flere lærere pensjoneres vil det være vanskelig å fylle opp med nyutdannede.

– Det hele blir ekstra dramatisk hvis mange unge, nyutdannede lærere velger seg jobber utenfor skolen. Vi kan få stor lærermangel her i landet om ikke signalene tas på alvor, sier Bjerkestrand.