Vil ha prøveordning med kortere sommerferie i Sverige

Elever mister kunnskap i sommerferien, et forslag i Sverige er å gjøre sommerferien kortere.

Publisert Sist oppdatert

Det er finansminister Elisabeth Svantessons produktivitetskommisjon som kommer med forslaget, skriver fagbladet Vi Lärare. Utvalget ønsker at elever på barneskolenivå skal få mer utvikling i løpet av sommeren.

– Vi ser en risiko, og det er relativt godt dokumentert, at det skjer et kunnskapstap i løpet av sommerferien. Vi ønsker å gjennomføre et prøveprosjekt med kortere sommerferie for barneskolen slik at vi kan evaluere det, sier Karl Malmqvist, økonom og sekretær i produktivitetskommisjonen.

Det var finansminister Elisabeth Svantesson som nedsatte kommisjonen for å se på hvordan landets produktivitet kan øke. Et forslag er mer undervisning på barneskolenivå, lagt til sommerferien.

– Vi har ikke sett på dette i detaljer, men man kan tenke seg ulike varianter, sier Karl Malmqvist.

Økonom Anna Sjögren ved det svenske forskningsinstituttet IFAU mener dette er en sak for det svenske «fritidshemmet», som tilsvarer den norske skolefritidsordningen (SFO). Svenske barn kan imidlertid benytte seg av tilbudet til de er 13 år, i Norge er det til og med 4. klasse. 

– Veldig mange barn deltar i organisert aktivitet om sommeren, fordi foreldrene jobber. Det er klart at det ville vært bra om elevene kunne få mer stimulans til å lære ting i løpet av sommeren, selv de som ikke sendes på ulike leirer av ressurssterke foreldre, sier Sjögren.

I fagbladet pekes det på at det allerede er en lav andel kvalifiserte lærere i skolefritidsordningen.

– Det er et stort problem. Og det er et ressursspørsmål. Man kan ikke forlenge skolen og øke undervisningstiden uten at det får konsekvenser for ressursbehovet, siden det trengs flere lærere. Men det er gode grunner til å bruke en del av sommerferien for eksempel til stimulerende lesetrening, sier Sjögren.

Ifølge Karl Malmqvist handler det om skolens kompenserende oppgave.

– Vi ser spesielt en risiko for at elever fra økonomisk svakere familieforhold ikke i samme grad har pedagogisk stimulerende sommerferieaktiviteter, sier han.

Kommisjonen leverer sin endelige rapport i oktober 2025.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS