russ russebuss russetid russefeiring

Rektorer er skeptiske til å flytte eksamen i videregående

Kunnskapsministeren vil flytte eksamen til før 17. mai for å hindre at feiringen går utover eksamen. Men hun får lite støtte fra rektorene Utdanningsnytt har snakket med.  

Publisert Sist oppdatert

– Det virker lite gjennomtenkt, det er mange spørsmål som ikke er avklart. Skal en ha lengre skoledager før den tid for å komme igjennom pensumet? Da må en også forhandle nye avtaler med lærerne. Jeg vet ikke om det er ønskelig med et mer komprimert skoleår for noen, verken elever eller lærere, sier Lars Berntsen. 

Han er rektor ved  Amalie Skram videregående skole i Bergen. Utdanningsnytt har spurt ham om hva han tenker om kunnskapsminister Kari Nessa Nordtuns forslag om å flytte eksamen i videregående frem, til før 17. mai.

– Mitt inntrykk er at det kan være mulig å få til på en måte som gjør at elevene fortsatt lærer det de skal, og kanskje til og med får bedre sammenheng i læringen, sa Nordtun til Nettavisen.  

Men verken Berntsen eller de andre rektorene Utdanningsnytt har snakket med er av samme mening. 

Forkortet skoleår

– Flytting av eksamen vil få konsekvenser for hvordan vi må organisere skoleåret. Hvis ikke årstimetallet i fag blir endra, noe jeg regner med ikke er ønskelig, vil skoleåret måtte komprimeres. Det vil si at fagene må ha flere timer pr uke mellom skolestart og eksamensstart. Dette vil kreve en ganske stor omveltning for mange skoler, sier Cecilie Bach, rektor ved Thora Storm videregående skole i Trondheim. 

– Eksamen gjennomføres over en 2 ukers periode, og dersom eksamen skulle flyttes, ville det bety at opplæringen måtte vært gjennomført før 1. mai, hvilket innebærer at skoleåret forkortes. Det vil ikke være mulig å gjennomføre en forsvarlig opplæring av alle kompetansemål etter dagens læreplaner på så mye kortere tid som foreslås, mener Ellen Bruun Råum, rektor ved Eikeli videregående skole i Bærum. 

– Prematurt

Allerede før jul slo regjeringen fast at de ønsker tiltak for å endre på russetiden.  Nordtun har uttalt at russefeiringen bør skje etter eksamen, og skoler bør forby russeklær når det fører til ekskludering, slår regjeringen fast.

At en bør gjøre noe med dagens russefeiring er rektoren i Bergen enig i, men han har ikke troen på at flytting av eksamen er rette medisin. 

Lars Berntsen, rektor ved Amalie Skram vgs.

– Russetiden spriker så enormt, fra de som drar på et treff en helg og kommer på skolen resten av tiden, til de som fester i månedsvis. Skolen kan ikke tilpasse seg en langvarig feiring. Vi har tett dialog med russen og prøver å finne løsninger. Dette forslaget virker prematurt, så jeg håper det kommer forslag som er litt mer gjennomtenkt, sier Lars Berntsen.

Hans kollega i Bærum tror ikke flytting av eksamen vil ha den effekten Nordtun ønsker seg heller. 

– Jeg er usikker på om en flytting av eksamen vil utsette russefeiringen, sier Ellen Bruun Råum. 

Hun understreker at hun gjerne skulle sett at festen først skjedde etter eksamen og at hun støtter også alle forslag som innebærer en mer inkluderende feiring hvor alle elever har mulighet for å delta.

Men: 

– Formålet med videregående skole er læring og det å få et vitnemål som elevene kan søke høyere utdanning, og det vil være helt feil å korte ned den perioden vi har til læringsarbeid for at elevene skal feire russetid, sier hun.

– Vil svekke opplæringen 

Heller ikke Utdanningsforbundet støtter Nordtuns forslag. Også de peker på at det vil medføre et kortere skoleår. 

Thom Jambak, nestleder i Utdanningsforbundet.

– Vi er redd forslaget rett og slett vil svekke opplæringen, sier nestleder Thom Jambak. 

– Vi mener avgangsfeiringen må innrettes etter opplæringen og ikke omvendt. Regjeringen bør lytte til dem som kjenner skolehverdagen best når de utformer endringene, så det er bra at Nordtun har sagt at hun vil involvere oss i prosessen.

Jambak sier at hos UDF tror de det er mulig å gjøre endringer til det bedre når det gjelder russefeiringen. 

  – Våre medlemmer i videregående forteller oss at vi bør endre feiringen for å sikre at den ikke ødelegger opplæringen og blir mer inkluderende. 

 

 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS