Venstre har fått Stortinget til å si ja til en evaluering av skolefritidsordningen (SFO). Foto: Paal Svendsen
Venstre har fått Stortinget til å si ja til en evaluering av skolefritidsordningen (SFO). Foto: Paal Svendsen

Stortinget enige om at SFO skal evalueres

Audun Lysbakken (SV) vil ha mer gratis kjernetid i skolefritidsordningen. Han får nå støtte fra Abid Raja (V). Et enstemmig storting stilte seg denne uken bak Venstres forslag om en SFO-evaluering.

Publisert

Venstre fikk denne uken enstemmig flertall i stortinget for å gi regjeringen i oppdrag å foreta en gjennomgang av skolefritidsordningen (SFO), samt lage en stortingsmelding.

Rundt 150.000 barn bruker i dag tid i skolefritidsordningen som gjelder for elever på 1. til 4. trinn.

– SV ønsker forsøk med gratis kjernetid i skolefritidsordningen, også utenfor Oslo. Derfor har vi foreslått penger til det i vårt alternative budsjett, sa stortingsrepresentant Audun Lysbakken.

SV foreslår også å styrke kvaliteten på bemanningen. Tall fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at 12 000 av de ansatte er uten relevant kompetanse.

– En god skolefritidsordning handler blant annet om barnefaglig kompetanse, sa Lysbakken.

Både stortingsrepresentant Abid Raja og Audun Lysbakken tok til orde for å utvide tilbudet om gratis kjernetid til flere steder i landet. I Oslo, der ordningen kalles Aktivitetsskolen (AKS), er det allerede innført et tilbud om gratis kjernetid på flere skoler.

– I forbindelse med Venstres landsmøte i april besøkte jeg Mortensrud skole i Oslo. Om jeg ikke tar feil, var det SV i regjering som fikk til prøveprosjektet i Oslo med gratis kjernetid i Aktivitetsskolen. På Mortensrud skole var andelen elever som deltok under 30 prosent før ordningen ble gjort gratis. Etterpå steg andelen til 90 prosent. Dette viser betydningen av et gratis tilbud, særlig for barn fra lavinntektsfamilier, sa Raja.

 

 

Isaksen positiv til prøveprosjekter 

I sitt alternative budsjett har Venstre foreslått en prøveordning med gratis kjernetid i kommunene Drammen og Skedsmo. Raja ville vite om Isaksen støtter forslaget.

Til det svarte statsråden:

– Jeg kommer ikke til så si noe om hvorvidt jeg synes at akkurat Skedsmo og Drammen skal være prøvekommuner, men generelt er jeg veldig positiv til at man forsøker ting før man oppskalerer.

Statsråden sa at han først og fremst er opptatt av den barnefaglige kompetansen i barnehager og skoler. Men han lover at han nå vil se på både innholdet og bemanningen i skolefritidsordningen.

– Skolefritidsordningen er en viktig arena for vennskap, lek og en del steder også for læring, sa statsråden i sitt innlegg på talerstolen.

Stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Iselin Nybø og Abid Q. Raja fra Venstre sto bak forslaget om å be regjeringen legge fram en stortingsmelding med en helhetlig gjennomgang av dagens skolefritidsordning.

I vedtaket heter det: «Hensikten med gjennomgangen er å endre dagens skolefritidsordning (SFO) til en Aktiv fritidsordning (AFO) og styrke kvaliteten i tilbudet.»

 

Venstre vil ha prisgradering

Venstre vil ha prisgradering i SFO på landsbasis og foreslår gratis kjernetid til familier med under 502.000 kroner i samlet inntekt.

Til det svarte statsråden: – Når det gjelder forslaget om prisgradering på SFO, så er det ikke mitt primærstandpunkt at vi skal ha en slik nasjonal ordning. Mitt standpunkt har vært at kommunene selv skal kunne regulere dette. Likevel har vi foreslått ulike modeller i budsjettet, men vi fant ikke rom til å prioritere penger til det i år.

Abid Raja ville også ha svar på om SFO kan bidra til å hindre frafall:

– Hva mener statsråden om betydningen av SFO for barnas sosiale læring, for å få venner, få selvtillit og få selvfølelse. Og hvilken betydning kan det ha for at man lykkes senere i skoleverdenen? Vi snakker ofte om tidlig innsats. Ser statsråden at dersom man legger til rette for at flere barn kan delta på SFO, i læringsstøttende aktiviteter, som for eksempel leksehjelp, da kan det føre til at færre faller ut av skolen senere?

Isaksen svarte: – Jeg er veldig opptatt av alle problemstillingene representanten nevner, forskjeller i levevilkår, forskjellige utfall i skolen, forskjeller som er systematiske, som sier noe om nettopp hvem som har størst risiko for å falle fra i skolen. Jeg ser at en god SFO kan være med på å bidra inn i de problemstillingene. Men jeg tror uansett at SFO vil være mindre viktig enn barnehage, skole, undervisning og alt som foregår rundt det.

 

Vil ha flere med fagbrev i SFO

Lysbakken sa at han ikke er overrasket over at Isaksen er mot heldagsskolen. Men han la til:

– Høyre foreslår i sitt program nye timeutvidelser i grunnskolen. Det tyder på at den reelle diskusjonen framover egentlig ikke handler om hvorvidt skoledagen bør utvides, men med hva.

Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet sa at debatter om SFO, ofte ender i debatter om skolens læringsarbeid og behovet for flere lærere.

– Det blir fort en unnskyldning for ikke å satse på SFO. Vi har liten tro på at statsråden vil foreslå kvalifiserte lærere til leksehjelp. Men vil statsråden prioritere flere med fagbrev i SFO? spurte han.

Isaksen svarte at: – Det er den typen ting vi skal omtale i en kommende stortingsmelding som skal handle om hva SFO skal være. Skal SFO bidra til læring – og det er det bra hvis SFO gjør – betyr det at hele SFO–tiden skal handle om det? Er målet å ha de samme kravene til pedagogisk innhold som man har i skolen, når SFOs oppdrag ikke er å drive undervisning? Skal vi ha nasjonale krav til kommunene?

Isaksen sa at han ikke har en tidsplan for evalueringen av SFO. Men han har merket seg at alle partier på Stortinget, inkludert regjeringspartiene, ber regjeringen om en gjennomgang av SFO.

 

Powered by Labrador CMS