Stoler på at skolen lærer barna nettvett

Norske foreldre er mer liberale nå enn i 2003 i forhold til å la barn publisere bilder av seg selv på Internett. De stoler på at skolen lærer barna kildekritikk. Det viser en ny undersøkelse.

Totalt sier 15 prosent av norske foreldre at de vil gi barna tillatelse til publisering av bilder på nettet, det er en økning på 67 prosent i forhold til 2003. Dette tilsvarer 130.000 norske foreldre.
– Dette er en utviklingen vi er bekymret over, sier prosjektleder i SAFT (Safety Awareness Facts and Tools) Elisabeth Staksrud. Hun ber foreldre tenke seg godt om før de tillater dette.

– Bilder som publiseres på nett, vil være tilgjengelig for alle for alltid.
Undersøkelsen, gjort av SAFT- prosjektet og MMI Univero, er en oppfølger av en undersøkelse gjort i 2003. De nye tallene viser at foreldre i større grad enn i 2003 bruker Internett selv. I 2003 var barna ofte de eneste internettbrukerne i familien. De fleste har pc-en på et rom der hele familien oppholder seg, 16 prosent oppgir at barnet har pc-en på eget rom, mot 7 prosent i 2003.

Holdninger må endres
Undersøkelsen viser også at når foreldrenes egen kompetanse øker, endres holdningene til barnas bruk. Mens eksponeringen for pornografi var den størst bekymringen for foreldre i 2003 er denne bekymringen halvert i 2006. Bekymringen for at Internett tar for mye tid har derimot økt fra 9 til 17 prosent.

– Det er selvfølgelig gledelig at foreldre er mer kompetente på Internett nå enn i 2003, sier Krishna Chudasama, statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet.
– Baksiden av medaljen er at så mange synes det er greit at barna legger ut bilder og andre personlige opplysninger på nettet. Dette må vi gjøre noe med.

– Kombinasjonen av at foreldre er mindre bekymret for pornografi og at de er blitt mer liberale i forhold til å la barna legge ut bilder av seg selv er ingen god kombinasjon. Her må vi jobbe med holdninger.

Stoler på skolen
Foreldre har dessuten overdreven tro på at barna lærer hvordan de skal vurdere om informasjonen de får på Internett er til å stole på eller ikke. Hele 85 prosent av foreldrene synes det er viktig at skolen gir denne opplæringen.

– Dette kan tyde på at foreldrene bruker skolen som en sovepute, sier Grete Faremo, direktør i Microsoft.
– Foreldre må ha det klart for seg at de må lære ungene nettvett og kildekritikk på samme måte som de lærer dem trafikkreglene. Skolen kan ikke ta hele dette ansvaret alene.

Powered by Labrador CMS