Løkenåsen skole tildeles Benjaminprisen 2016

Benjaminprisen 2016 tildeles Løkenåsen skole i Lørenskog for sin satsing på arbeid mot rasisme og diskriminering over lang tid.

– Det er en stor ære for skolen å bli tildelt Benjaminprisen, sier rektor Ellen Marie Gloppen i en pressemelding.

Benjaminprisen

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel.

Benjaminprisens jury har bestått av Marit Hermansen (lærer og Benjamin Hermansens mor) og representanter fra Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, har i år ledet juryens arbeid. HL-senteret er fast sekretariat for Benjaminprisen. Les mer på www.benjaminprisen.no

Juryens leder, Guri Hjeltnes, sier at skolen har vært en sterk kandidat over flere år.

– Juryen har kunnet følge skolens stadige utvikling. Det er særdeles velfortjent at prisen i år går til nettopp dem, sier Hjeltnes, som også er direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).

Juryen trekker i sin begrunnelse fram at Løkenåsens forebyggende arbeid med holdninger er preget av et bevisst fokus på alle elever. Dermed lykkes skolen med å arbeide med holdninger og evne til inkludering blant både majoritetselever og minoritetselever.

Dette er femtende gang prisen deles ut, og det har aldri vært foreslått flere skoler. Det er også første gang en ren ungdomsskole har blitt tildelt prisen. De øvrige nominerte som nådde finalerunden var Alvimhaugen barneskole (Sarpsborg), Fyrstikkalleen skole (Oslo), Ulsrud videregående skole (Oslo) og United World College Norge (Fjaler).