En stor del av problemet er at mens bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema, så blir skoletimene fordelt på enkeltfag. Ill.foto: Fotolia
En stor del av problemet er at mens bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema, så blir skoletimene fordelt på enkeltfag. Ill.foto: Fotolia

Tverrfaglig undervisning er ikke lett å få til

Lærerne tror de underviser tverrfaglig om bærekraftig utvikling, men elevene oppfatter det ikke slik.

Prosjektet Den naturlige skolesekken ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo støtter skoler som vil lage egne undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling. I den forbindelse støtter de også opp skolene faglig og får slik en mulighet til å finne ut hvordan denne formen for undervisning fungerer ute i skolen.

Denne artikkelen var først publisert i Bedre skole nr. 2/2016

En av skolene som hadde fått støtte, gjennomførte et prosjekt som hadde som mål at elevene skulle få kjennskap til et nærliggende fjellområde, praktisere friluftsliv der og delta i spørsmål omkring forvaltning av dette fjellområdet, ifølge naturfagsenteret.no.

Etter at prosjektet var ferdig, gjorde Den naturlige skolesekken en undersøkelse blant elevene og lærerne som deltok. Den avdekket et gap mellom hva lærerne mente de hadde undervist og hva elevene opplevde å ha lært.

 

Lærte definisjoner men mistet dimensjoner

Elevene klarte å lære seg definisjonen av bærekraftig utvikling, som en utvikling som tilfredsstiller kravene til dagens generasjon uten at man ødelegger for behovene til fremtidige generasjoner. De lærte at handlinger for bærekraftig utvikling bør bygge på både sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, og at slike handlinger krever kunnskaper innenfor flere områder.

Men da elevene gjennomførte dette undervisningsopplegget, falt de økonomiske og samfunnsmessige dimensjonene i stor grad bort. De miljømessige sidene fikk nesten all fokus. Med andre ord: dersom ikke undervisningen er tverrfaglig, blir den heller ikke opplevd som tverrfaglig av elevene. En stor del av problemet er at mens bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema, så blir skoletimene fordelt på enkeltfag. Dermed blir tverrfaglig undervisning avhengig av lærere som gjør en ekstra innsats og får rom til dette fra skoleledelsen, sier Eldri Scheie ved Naturfagsenteret.

 

Workshop om tverrfaglig arbeid

For å bistå i dette arbeidet arrangerer Den naturlige skolesekken én dags workshoper med lærere om hvordan de skal få til samarbeid med kollegaer og med skoleledelsen.

Diskusjonene skjer på bakgrunn av eksisterende teorier og forskning på hvordan en kan gi god tverrfaglig læring for elevene.

Powered by Labrador CMS