Jonas Bråthen (23), Alva Eide (26) og Tonje Frafjord (23) på fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Rogaland. Foto: Sonja Holterman
Jonas Bråthen (23), Alva Eide (26) og Tonje Frafjord (23) på fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Rogaland. Foto: Sonja Holterman

– Ta vare på de unge lærerne

Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Rogaland har vedtatt å opprette et Ung-Utvalg med medlemmer fra pedagogstudenter og medlemmer under 36 år.

Publisert

– Unge lærere og studenter kan bidra med mye i Utdanningsforbundet. Det er mye vi kan og vet, som jeg tror organisasjonen kunne hatt nytte av, sier Alva Eide (26).

 

– Engasjert i fagforeningsarbeid

Hun er lokallagsleder for i Pedagogstudentene ved Universitetet i Stavanger. Sammen med Jonas Bråthen og Tonje Frafjord er hun med på Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Rogaland. Alle de tre utdanner seg til grunnskolelærere, og er glade for at Utdanningsforbundet i Rogaland gjør mer for å ta vare på de unge medlemmene.

 

 

– Tallene viser jo at forbundet har mister mange medlemmer i overgangen fra student til nyutdannet lærer. Et utvalg vil kunne bidra til at vi beholder medlemmene i overgangen til jobb, sier Eide. Fylkesårsmøtet i Rogaland har vedtatt å opprette et Ung-utvalg, og medlemmene skal være under 36 år.

– Målet er å få flere unge engasjert i fagforeningsarbeid, og å ta vare på de unge lærerne, sier Alva Eide.

 

Praksis-sjokk

Både lederen og nestlederen av pedagogstudentene skal være faste medlemmer av utvalget.

– Det er viktig at vi får satt fokus på tema som unge medlemmer er opptatt av, sier Eide.

– Tema for Ung-utvalget blir blant annet praksissjokket, profesjonsetikk og lønn ved ansettelse er noen av sakene unge lærere er spesielt opptatt av, sier Eide.