– Kontaktlærerfunksjonen har de siste ti årene økt betraktelig i omfang, sa Trond Hagen fra Utdanningsforbundet Fauske i sitt innlegg. Foto: Paal Svendsen
– Kontaktlærerfunksjonen har de siste ti årene økt betraktelig i omfang, sa Trond Hagen fra Utdanningsforbundet Fauske i sitt innlegg. Foto: Paal Svendsen

Nordland vil ha mer tid til kontaktlærerne

Utdanningsforbundet sentralt må jobbe for økt tidsressurs for kontaktlærere, er kravet fra fylkesårsmøtet i Nordland.

Publisert

Da årsmøtet i Nordland jobbet med innkomne saker fra lokallagene sent i går kveld, stemte delegatene for et forslag fra Utdanningsforbundet Fauske, som oppfordrer forbundet sentralt til å jobbe for økt tidsressurs for kontaktlærere.

 

Nedsatt tid

– Kontaktlærerfunksjonen har de siste ti årene økt betraktelig i omfang, mens tidsressursen ikke har økt tilsvarende. Antall oppgaver som er lagt til kontaktlærerfunksjonen i form av vurdering, dokumentering, utvidet oppfølging av elever og samarbeid med hjem og andre instanser samsvarer ikke med den ene timen som er satt ned i uka til dette arbeidet, sa Trond Hagen i sitt innlegg.

Han peker på at kontaktlæreren må ha rammebetingelser som gjør det mulig for skolen å ha et konstruktivt og godt samarbeid med hjemmet og «øvrige instanser».

– Å øke timen fra en til to vil bidra noe i å dekke det store gapet det er mellom oppgaver og nedsatt tid til å gjøre jobben.

Et forslag ble nedstemt. Det kom fra Ingjerd Martinsen fra lokallaget i Moskenes i Lofoten: "Utdanningsforbundet må arbeide for at kontaktlærerne får en minimumsgodtgjørelse på 20.000 kroner, og 10 % nedsatt undervisningstid."

 

Eldre i barnehagene

Martinsen fikk derimot gehør for forslaget om at eldre arbeidstakere i barnehagene må få en reell lettelse i arbeidshverdagen.

«Arbeidsgiver bør pålegges å tilrettelegge arbeidet slik at eldre arbeidstakere opplever en reell lettelse i arbeidshverdagen. Det kan for eksempel være å unngå fysisk krevende arbeide».

Forslaget ble vedtatt – mot 6 stemmer – og vil bli fremmet på forbundets landsmøte til høsten.