Valgkomiteen i Trøndelag har innstilt leder av Utdanningsforbundet Trondheim, Geir Røsvoll, som leder av det nye fylkeslaget. Foto: Utdanningsforbundet
Valgkomiteen i Trøndelag har innstilt leder av Utdanningsforbundet Trondheim, Geir Røsvoll, som leder av det nye fylkeslaget. Foto: Utdanningsforbundet

Kan bli kamp om ledervervet i Trøndelag

Valgkomiteen har innstilt Geir Røsvoll som leder av Utdanningsforbundet Trøndelag. Nåværende fylkesleder Hans Johan Lieng har også sagt seg villig til å stille som leder.

Publisert

 

Geir Røsvoll (50) har vært leder for Utdanningsforbundet Trondheim siden 2013. Han ble i 2015 spurt om han kunne tenke seg å stille som leder i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag. 

– Den gangen takket jeg nei. Da jeg ble foreslått og spurt denne gangen, takket jeg ja. Jeg stiller som lederkandidat fordi jeg har veldig lyst og mener at jeg kan gjøre en god jobb, sier Geir Røsvoll.

Årsmøtet i fylkeslaget avholdes den 9. og 10. mai på Stjørdal.

Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag og Trondheim holder til i samme lokaler.

– Ja, vi er samlokalisert med fylkeslaget og har et godt samarbeid med dem. Nå blir det et nytt fylkeslag, i og med at de to fylkene er slått sammen. Jeg har mange ideer til hvordan det nye fylkesstyret kan drives.

Sittende nestleder for Nord-Trøndelag, Hilde Lein, er innstilt som nestleder for det nye fylkesstyret. Den sittende lederen av Nord-Trøndelag, Bjørn Wiik, går av med pensjon. 

 

Stort lokallag

Røsvoll peker på at han har et stort nettverk og at han har erfaring med å jobbe opp mot kommunene.

– Utdanningsforbundet må i større grad bruke sin politiske innflytelse. Blir jeg fylkesleder, vil jeg være en tydelig leder overfor de kommunene som prøver seg på nedskjæringer innenfor sektoren. Vi skal ikke ha forskjellsskoler eller forskjellsbarnehager i Trøndelag. De ressursene som tilføres sektoren, skal gå til skoler og barnehager, ikke til andre ting. Jeg tror fylkeslaget kan bidra slik at det blir enklere å arbeide opp mot politisk nivå i kommunene.

Lederkandidaten har engasjert seg i mange saker, deriblant private barnehager.

– Jeg er kritisk til at store kommersielle aktører skal kjøpe opp de små barnehagene. Jeg har mye kompetanse på feltet som jeg kan bidra med.

I tillegg er han opptatt av at lærere og barnehagelærere skal bruke sin ytringsfrihet.

– Mange som jobber i skole og barnehage, tør ikke si ifra. De som ytrer seg om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin, frykter represalier. Sånn kan vi ikke ha det. Man må kunne si fra uten å frykte noe, sier lokallagslederen i Trondheim. 

 

Nåværende fylkesleder vil stille

Sittende leder av Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag, Hans Johan Lieng, har også sagt seg villig til å stille som leder i det nye fylkeslaget.

– Jeg har sagt ja til å stille, men valgkomiteen har valgt å innstille Geir Røsvoll. Det er jo en fordel at det er rift om vervene. Sånn er det i et demokrati, det er flertallet som bestemmer, sier Lieng.

Valgkomiteens leder Berit Nielsen ønsker ikke å uttale seg før årsmøtet.

Også da Lieng ble valgt for fire år siden, var det rift om ledervervet.

På årsmøtet neste uke er det de 223 delegatene som skal avgjøre hvem som skal sitte i det nye styret.

– Jeg håper og tror at det kommer til å bli mange diskusjoner om de politiske sakene. Det er mye som skal diskuteres. Jeg antar at det kommer til å bli et interessant møte, sier Lieng.

Utdanningsforbundet Trøndelag skal starte sitt arbeid som en sammenslått enhet den 1. august.