«De som stemmer for, holder seg i ro». Etter en endring og et tillegg vedtok årsmøtet i Utdanningsforbundet Østfold enstemmig at en strategi for å rekruttere nyutdannede pedagoger må utarbeides fram mot 2022. Foto: Ylva Törngren
«De som stemmer for, holder seg i ro». Etter en endring og et tillegg vedtok årsmøtet i Utdanningsforbundet Østfold enstemmig at en strategi for å rekruttere nyutdannede pedagoger må utarbeides fram mot 2022. Foto: Ylva Törngren

Fylkesårsmøtet i Østfold: Hvordan jakte lektorer på best mulig måte

Fra høsten 2022 er alle nyutdannede lærere lektorer. Hvordan Utdanningsforbundet skal få vervet dem som medlemmer, var tema på fylkesårsmøtet i Østfold.

Publisert

«Strategiarbeidet må begynne nå. Det er viktig å synliggjøre hvorfor Utdanningsforbundet er en attraktiv fagforening for lektorer», het det i saksredegjørelsen.

Utdanningsforbundet Østfold holder sitt siste årsmøte 9.-10. mai 2019 på Quality Hotel Sarpsborg.

I alt sju lokallag hadde meldt inn saker om temaet, representert ved 62 av totalt 112 delegater. Saken ble behandlet på årsmøtets første dag, torsdag 9. mai.

Jens Ole Kjelsås fra Fredrikstad innledet. Etter en endring og et tillegg vedtok årsmøtet enstemmig at en strategi for å rekruttere nyutdannede pedagoger fram mot 2022 må utarbeides.

Saken oversendes via det nye fylkesstyret i Utdanningsforbundet Viken, som konstitueres 15. mai, til sentralstyret.

– Utdanningsforbundets særpreg og fordeler må belyses sterkere! sa Cecilie Pérez fra Moss.

Utdanningsnytt.no er på alle fylkesårsmøtene - alle sakene finner du her

 

Hun sto bak forslaget om et tillegg, der det het at «Særpreg og fordeler ved vår organisasjon må belyses sterkere overfor tillitsvalgte gjennom tillitsvalgtopplæringen og temakurs, og årsmøtet ber om at fylkesleddet og sentralleddet setter dette på dagsorden.»

Fagforeninger for utdanningsansatte er Utdanningsforbundet med 175 000 medlemmer, Forskerforbundet med 22 500 medlemmer, Norsk Lektorlag med 7000 medlemmer og Skolenes landsforbund 6500 medlemmer.  

 

«Jeg bare elsker vedtekter! Er ikke de fantastiske! Poesi!» 

Bjørg Ratvik, nestleder

 

Effektivt og fredelig

Behandlingen av «lektorjakta» var ellers karakteristisk for årsmøtets første dag; effektiv finpussing på vedtak uten store debatter.

 

 

Sånn sett var utsagnet «Jeg bare elsker vedtekter! Er ikke de fantastiske! Poesi!» fra nestleder Bjørg Ratvik talende for møtestemningen i et fylkeslag der siste sak var nedleggelse.

 

"Viken ender nok opp med å måtte dele seg inn i seksjoner. Dermed ender vi opp omtrent der vi var."

Marianne Myhre, Sarpsborg

 

Sammen med Akershus og Buskerud skal fylkeslaget i Østfold bli til Utdanningsforbundet Viken fra 1. august i år.

– Viken blir enormt, og svært å dra. Men fikse det må man, sukket Trine Machnik fra lokallaget Sarpsborg i lunsjen.

– Viken ender nok opp med å måtte dele seg inn i seksjoner. Dermed ender vi opp omtrent der vi var, flirte Marianne Myhre, også fra Sarpsborg-laget.