Østfold-leder: Behov for bedre kommunikasjon med medlemmene

I åpningstalen på fylkesårsmøtet snakket fylkesleder for Utdanningsforbundet Østfold, Dagrun Lundsvoll, om tariffoppgjøret i fjor, og kommunikasjonssvikt mellom de tillitsvalgte og grastota i forbundet.

Lundsvoll tok i talen opp erfaringene fra lønnsoppgjøret 2014.

- Det er sterkt behov for å få til bedre kommunikasjon mellom medlemmer og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, sa hun.

Hun åpnet årsmøtet i Østfold fylkeslag med å kreve gode arbeidsvilkår for pedagoger på alle nivåer i utdanningssystemet. Hun advarte mot at skolen dreies stadig mer i retning av vekt kun på målbare resultater og svekking av profesjonens innflytelse.

Lundsvoll advarte også mot regjeringens forslag til endringer av barnehageloven. Det må være pedagogene på den enkelte barnehage som skal velge metoder og verktøy, ikke eierne.

Fylkeslederen påpekte også det profesjonsetiske ansvaret for å varsle når barns rettigheter ikke blir ivaretatt etter lov og avtaler. Skolen må ivareta det brede samfunnsmandatet.

Hun gikk videre inn for sentrale, kollektive avtaler i hele utdanningssystemet. Dette må ligge til grunn for videre arbeid med blant annet arbeidstidsavtalen.

Lundsvoll gikk inn for større lønnsforskjell mellom pedagoger med høyere utdanning og annet personale f eks i barnehagene. På samme måte må lektorer og adjunkter løftes i skoleverket.

Hun pekte videre på ledernes situasjon i Utdanningsforbundet og satte spørsmålstegn ved om lederne burde få en tydeligere plass rent organisatorisk i forbundet.

 

Powered by Labrador CMS