Fra venstre: Eli Sævareid, FUS, Gun Hafsaas, Utdanningsforbundet, Herdis Schärer, Fagforbundet, og Christine Ugelstad Svendsen, Delta. Foto: Marius G. Vik/Utdanningsforbundet.

Enighet i forhandlingene med FUS

Partene i FUS, Delta, Fagforbundet, FUS og Utdanningsforbundet, ble tirsdag enige om årets lønnsoppgjør.

Utdanningsforbundet har drøyt 800 medlemmer i FUS.

– Det har blitt et akseptabelt oppgjør, og det ligger på nivå med øvrige lønnsoppgjør i samfunnet. Ønsket var å få en fordeling som var på samme nivå som for de barnehageansatte i kommunene og i PBL. Det har vi lykkes med, sier forhandlingsleder Gun Hafsaas i Utdanningsforbundet til eget nettsted.

Utdanningsforbundets medlemmer får generelle lønnstillegg fra 1. mai 2019 på minimum 12.000 kroner. I tillegg er det gitt særskilte minstelønnshevinger fra 1. juli 2019 og 1. januar 2020, slik at minstelønnsnivåene i FUS blir tilsvarende lønnsnivåene for barnehageansatte i kommunal sektor.

FUS

FUS er en privat barnehagekjede med om lag 170 barnehager i hele Norge.

FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager.

Den enkelte barnehage er organisert som et eget AS og står selv ansvarlig for driften og eier eiendommen.

Utdanningsforbundet har drøyt 800 medlemmer i FUS.

Powered by Labrador CMS