Flere videregåendeelever fullfører når de får oppfylt førstevalget sitt

Elever som kommer inn på førstevalget av linje eller skole, har større sjanse for å fullføre videregående skole, viser en ny SSB-analyse.

At elevene kommer inn på førstevalget av linje har aller mest å si, viser analysen fra Statistisk sentralbyrå.

I alt fullfører 65 prosent av dem som får oppfylt førstevalget sitt til linje på normert tid.

Fullføringen synker til 50 prosent på normert tid når elevene får oppfylt andrevalget sitt, og 43 prosent på normert tid når elevene får oppfylt tredjevalget eller lavere. Fullføringen øker likevel med mellom 14 og 18 prosent når de får bruke mer enn normert tid.

Samtidig øker sannsynligheten for at elevene slutter underveis dersom de ikke får oppfylt førstevalget sitt.

Likevel har grunnskolepoeng en langt sterkere sammenheng med fullføring enn ønsket utdanningsprogram. Grunnskolepoengene virker også inn på om elevene kommer inn på førstevalgene sine.

Analysen viser også at en større andel fullfører dersom de kommer inn på førstevalget av skole.

På yrkesfag har det samtidig mye å si for fullføringen at elevene får læreplass i en bedrift. Dette er langt viktigere for å fullføre på normert tid enn det å komme inn på ønsket utdanningsprogram.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS