Leder for Utdannings- og forskningskomiteen, Roy Steffensen (Frp)
Leder for Utdannings- og forskningskomiteen, Roy Steffensen (Frp)

Frp foreslår nye politiattest-regler for ansatte i barnehage

Personer dømt for vold mot barn kan få jobb i barnehage uten at dom står i politiattest. Nå fremmer Frp et forslag som skal tette hullene i dagens regelverk.

Publisert Sist oppdatert

– All vold mot barn bør diskvalifisere deg fra å jobbe med våre aller minste. Dette er en risiko vi som samfunn ikke kan akseptere, sier Roy Steffensen (Frp) til Vårt Land.

Dagens regelverk fra 2015 sier at alle som skal jobbe i barnehage, må ha attest fra dag én. Barnehagene må også vurdere om anmerkninger i attesten gjør søkere uegnet.

Samtidig åpner dagens regler for at ­deler av rullebladet ikke vises. En person som har et voldstilfelle med en mindre­årig, får det ikke oppført på ­attesten hvis ikke volden ­anses som «grov».

Det er dette Frp og leder for Utdannings- og forskningskomiteen, Roy Steffensen, vil endre. I forslaget fra Steffensen og tre av hans partikolleger heter det at politiattesten skal vise «alle relevante lovbrudd i de tilfeller som gjelder ansettelsesforhold i skole, barnehage eller andre steder der kontakt med barn utgjør en viktig del av stillingen»

– Når Stortinget har vedtatt at ansatte i barnehager skal ha plettfri vandel, forventer jeg at Kunnskapsdepartementet følger opp den intensjonen, sier Steffensen til Vårt Land.

Skal Frp få viljen sin må både opplærings- og barnehageloven endres, alternativt bare politiregisterloven.

Les også: Barneombudet: Får de sårbare barna hjelpen de trenger i barnehagen?

Tette hull

Roy Steffensen tok opp saken med daværende kunnskapsminister Trine Skei Grande i februar i år, etter at det i boken «Vandel: om politiattester og skikkethet» kom fram at dagens politiattest-regler ikke er en forsikring mot at personen ikke er straffedømt. Begrepet «plettfri vandel» betyr ikke at personen har gått fri for alt som har med straffbare handlinger å gjøre.

– Dette er hull som er nødt til å tettes. Alle foreldre skal være trygge på at de ansatte i barnehagen og skolen ikke utgjør noen trussel mot barna, sa Roy Steffensen til NTB den gangen.

Les også: Systematisk arbeid må til for å hjelpe barn utsatt for overgrep og vold

Grande ville vente

Grande viste imidlertid til arbeidet med ny opplæringslov, og at regjeringen ville avvente høringsrunden, som har frist til 1. juli.

«Dersom det gjøres endringer i reglene for politiattest på skoleområdet, kan det være aktuelt å foreslå en harmonisering av bestemmelsen om politiattest i barnehageloven», skrev Grande i sitt svar.

Steffens derimot ønsker at en nødvendig lovendring kan vedtas allerede til høsten. Han frir nå til Ap om at de, med støtte fra Senterpartiet eller SV, vil sørge for et flertall for deres forslag - og om nødvendig overkjøre regjeringen i Stortinget.

Powered by Labrador CMS