Svenske friskoler: Økte overskuddet med 500 prosent på 10 år

I løpet av 10 år økte de fem største friskolekonsernene i Sverige sitt overskudd med 500 prosent. Det går fram av en rapport fra svensk LO som Dagens Nyheter publiserer i dag.

De største friskolekonsernene vokste gjennom å kjøpe opp de mindre, skriver Dagens Nyheter. Størst av konsernene er Acade Media som hadde et overskudd på over 500 millioner kroner i 2016. Acade har i alt 369 barnehager, grunnskoler og videregående skoler med totalt over 60.000 barn og elever. 

I rapporten fra svensk LO går det fram at lærertettheten er mye dårligere i friskoler enn i kommunale skoler. Skulle skolene til Acade Media ha samme lærertetthet som de kommunale skolene, måtte de ha ansatt 900 flere lærere. Det ville ha kostet konsernet 450 millioner kroner, nesten det samme som overskuddet per år – mener LO. 

Mange i Sverige advarer nå mot maktkonsentrasjon og mindre reell valgfrihet i svenske skoler, og regjeringen vil stramme inn reglene for å stoppe useriøse, private skoleeiere. 

Men Svenskt Näringsliv (tilsvarende NHO i Norge), mener på sin side at rapporten fra LO er helt useriøs og beskriver den som en heksejakt på valgfriheten for svenske barn og unge og deres foreldre. 

I 2013 gikk det store skolekonsernet John Bauer i Sverige konkurs, og dette rammet rundt 11.000 elever og 1700 ansatte.

 

Powered by Labrador CMS