Fraværsgrensa gjelder som normalt fra høsten av

Endringene i fraværsgrensa som ble innført under koronaepidemien, blir ikke videreført når skolen starter opp igjen til høsten.

Det blir imidlertid unntak for elever som begynner på Vg4 påbygg, melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Når skolene starter fra høsten, vil fraværsgrensen gjelde stort sett som normalt. Dette betyr at elever i videregående skole på vanlig måte må dokumentere fraværet sitt. Jeg oppfordrer skolene til å bruke det handlingsrommet de har, slik at elevene får en best mulig skolehverdag, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Grunde Kreken Almeland i pressemeldingen.

For elever som har milde eller ingen symptomer på sykdom, men som likevel må holde seg hjemme, kan skolene for eksempel vurdere en ordning hvor elevene utfører organisert studiearbeid hjemmefra etter avtale med faglærer eller rektor.

– Slike løsninger vil gjøre at elever med milde symptomer kan holde seg hjemme, men likevel gjøre skolearbeid, sier Almeland. Han tilføyer at det er viktig at slike løsninger ikke skal være langvarige.

Også de ordinære reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis gjelder fra høsten.

Enkelte elever som i høst starter på Vg4 påbygging vil parallelt måtte gjennomføre fag- og svenneprøver som ble utsatt i vår. For at ikke disse elevene skal risikere mye udokumentert fravær, tas det sikte på å innføre unntak fra fraværsgrensen for disse elevene.

Det vil det komme mer informasjon om dette før skolestart.