Lovendring gjør det lettere for stipendiater å få jobb

En lovendring åpner for å fastsette at doktorgradsutdanning ikke skal regnes som tjenestetid. Dermed blir det lettere for stipendiater som har avlagt doktorgrad å få jobb ved universiteter og høyskoler.

I henhold til universitets- og høyskoleloven har det ikke vært mulig for stipendiater å få midlertidig ansettelse ved institusjonen de er tilknyttet.

Nå har Stortinget vedtatt en lovendring som åpner for at doktorgradsutdanning ikke skal regnes som tjenestetid etter tjenestemannsloven.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) påpeker at den gamle praksisen har gjort at universiteter og høyskoler ikke har kunnet ansette lovende kandidater med mindre de har kunnet tilby faste stillinger.

– For mange nyutdannede doktorer og tidligere stipendiater er det attraktivt å få et kort engasjement rett etter endt utdanning. Dagens regler har vært et hinder for det, sier Isaksen.

Stortinget har også vedtatt at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) skal kunne føre mer målrettede tilsyn med utdanningsinstitusjonene. I tillegg skal det utvikles et digitalt system for utveksling av informasjon om vitnemål og karakterer, med mål om å styrke tilliten til at resultatene er korrekt gjengitt og dermed bruke mindre ressurser på dokumentkontroll. (©NTB)

Powered by Labrador CMS