Dette gjør skolene når de trenger lærervikar

Den vanligste løsningen er ikke å hente inn vikar, men å gi arbeidet til noen andre på skolen. I videregående er det nokså vanlig at elevene blir sittende uten lærer.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en landsomfattende spørreundersøkelse blant rektorer som er gjennomført av Senter for økonomisk forskning (SØF) på oppdrag fra kommuneorganisasjonen KS.

Ved kortvarige behov for lærervikar er det mest vanlig å omrokere på skolen eller å sette inn andre ansatte på skolen som ikke er lærere. Deretter kommer faste tilkallingsvikarer og bruk av lærerstudenter.

Hver tredje rektor i både grunnskole og videregående svarer også at de kan slå sammen klasser for å løse situasjonen ved fravær.

Mens elever i grunnskolen så godt som aldri ender opp uten lærer, er det nokså vanlig i videregående. Halvparten av rektorene i videregående svarer at en løsning kan være at elevene blir sittende uten lærer.

Utdanningsnytt har i en serie artikler skrevet om at mange kommuner har en høy andel ukvalifiserte lærere, og at flere slikter med å rekruttere. Enebakk kommune er én av flere kommuner som har en høy andel læreransatte som mangler lærerutdanning.

Rektor ved Ytre Enebakk skole, Ingelinn Gramstad, fortalte at de er helt avhengige av disse for å få skolehverdagen til å gå rundt. Også hun pekte på vikarer som en stor utfordring.

– Det er helt umulig, sa Gramstad om å få tak i vikarer med lærerutdanning.

Her kan du sjekke din kommune: Her er det flest og færrest ukvalifiserte lærere.

– 19-åringer i klasserommet

Ingunn Solheim Tveten, leder i Utdanningsforbundet Indre Østfold, har fortalt hvordan mangel på lærerutdannede vikarer tærer på mange lærere.

– Det er dager hvor de står i klasserommet og vet at i naboklasserommet står det en 19-åring som skal undervise, hvor de føler at de må hjelpe til, sa Tveten tidligere i september.

Hun understreket at mange av vikarene er flott unge mennesker som prøver sitt beste.

– Men de har ikke utdannelsen og kompetansen til å drive undervisning. I praksis er det tilsyn de driver med.

 – Vanskelig

Rektorene melder også at å få tak i kvalifiserte lærervikarer er et stort problem, også ved vikariater på over 6 måneder.

2 av 3 rektorer i grunnskolen sier det er veldig utfordrende å få tak i lærere til disse, mens det gjelder 1 av 3 i videregående.

– Skolene synes det er verst med vikarer. Det er vanskelig å få en vikar med godkjent kompetanse, sa en av forskerne fra SØF som står bak undersøkelsen, Jon Marius Vaag Iversen, da rapporten ble presentert på Arendalsuka.

Powered by Labrador CMS