– I naborommet står det en 19-åring som skal undervise

I Indre Østfold kommune mangler hvert femte lærerårsverk en lærerutdanning. De største partiene har imidlertid få konkrete valgløfter om hvordan de vil bedre situasjonen.

Publisert Sist oppdatert

 Flere kommuner er helt avhengige av å ansette personer uten lærerutdanning som lærere for å få fylt opp klasserommene med nok folk. 

Utdanningsnytt har tidligere skrevet om Enebakk kommune, som ligger på topp i bruk av ukvalifiserte lærere blant de 150 største kommunene.

Men det er en rekke kommuner hvor mer enn hvert femte lærerårsverk utføres av noen som mangler lærerutdanning, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå SSB).

– Det blir vanskeligere og vanskeligere. Skolene sliter med å rekruttere lærere til både skoler og barnehager, sier Ingunn Solheim Tveten, leder i Utdanningsforbundet Indre Østfold.

Indre Østfold er én av storkommunene som ligger høyt på den lite attraktive statistikken. 

Nå er det kommunevalg, men de største politiske partiene lokalt har ikke mange konkrete løfter i programmene sine om hvordan de skal bedre situasjonen.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har for øyeblikket ordføreren og varaordføreren i kommunen. 

I Senterpartiets lokalpolitiske program står det at de skal «arbeide for mer kvalifisert personale i skole og barnehage», mens i programmet til Ap står det ingenting om bemanningen i skolene.

Høyre, som har nest flest representanter i kommunestyret nå, har kun et punkt om at de vil fortsette satsing på etter- og videreutdanning av lærere.

Mangler penger

Ingunn Solheim Tveten sier de stadig er i kontakt med lokalpolitikerne for å løfte problemet.

– Men på skolefeltet ender nesten alle skolediskusjoner i en debatt om skolestruktur, sier hun litt oppgitt.

Samtidig er Indre Østfold en kommune med dårlig råd.

– Noe av årsaken til en høy andel ukvalifiserte er rett og slett økonomi. For eksempel når vikarer skal inn, koster det mer å bruke en utdannet lærer enn en ukvalifisert. Ofte velger man den billigste løsningen for å få flest mulig hender inn i flest mulige klasserom, sier Tveten.

– Tilsyn de driver med

Under lærerstreiken i fjor var lokallagslederen mye rundt og snakket med lærerne som streiket.

– Og dette var et tema som gikk igjen overalt. Det tærer på lærerne. Det er dager hvor de står i klasserommet og vet at i naboklasserommet står det en 19-åring som skal undervise, hvor de føler at de må hjelpe til, sier Tveten.

Hun sier at mange av vikarene er flott unge mennesker som prøver sitt beste.

– Men de har ikke utdannelsen og kompetansen til å drive undervisning. I praksis er det tilsyn de driver med, sier Tveten.

Hun peker på at Indre Østfold konkurrerer om arbeidskraften med mange andre kommuner, ettersom reiseveien er kort mellom kommunene.

– I kommuner som Oslo og Nordre Follo gir de lærerne høyere lønn. Men hvis vi snakker om det overfor lokalpolitikerne våre, er svaret gjerne at de ikke ønsker å være del av en lønnsspiral. Alle politikere sier selvfølgelig at de vil jobbe for å få lærerutdannede lærere i alle timer, men de er samtidig raske til å understreke at det avhenger av budsjettene, sier Tveten.

Vil avlaste lærerne

Utdanningsnytt har henvendt seg til de politiske partiene lokalt med spørsmål om hva de vil gjøre med problemet, men kun fått svar fra Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt.

I MDGs lokalpolitiske program står det at de vil «øke bemanningen og tverrfagligheten i skole og SFO». 2. kandidat for MDG i Indre Østfold, Ada Nicolaisen Nyrud, skriver i en e-post at det vil ha flere yrkesgrupper inn i skolene for lette lærernes arbeidssituasjon.

Gruppeleder i SV i Indre Østfold, Åse Kristina Heien, skriver i en e-post at også de vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen for å avlaste lærerne. Hun peker på at de som lokalpolitikere må lytte til innspillene fra lærerne for å skape en bedre arbeidshverdag i skolene.

– Vi må jobbe lokalt for å gjøre Indre Østfold-skolen attraktiv for nye søkere, og ikke minst må vi beholde lærerne vi har. SV vil fortsette å kjempe for økte budsjetter til skolene våre, skriver Heien.

Åse Kristina Heien (SV).

Hun viser også til at det er viktig å få lovfestet elevenes rett til å ha lærerutdannede lærere i alle fag.

– Får vi til styrking av skolene våre og av lærerprofesjonen i Indre Østfold, har SV stor tro på at flere kvalifiserte søkere, og at vi får ned tallet på undervisningstimer som blir gitt av ukvalifiserte lærere, avslutter Heien.

1. kandidat for Rødt i Indre Østfold, Ravn Villtokt, sier det er viktig å gi ufaglærte mulighet til å ta etter- og videreutdanning. Også han peker på muligheten for å avlaste lærere gjennom å få inn flere yrkesgrupper i skolene.

– Vi må jobbe sammen med lærere og pedagoger for finne ut hvordan vi gjør det på best mulig måte. Så må vi se hvordan vi kan få gjort dette innenfor rammene vi har i budsjettet, sier han.

Powered by Labrador CMS