Både KS og Utdanningsforbundet er representert i forumet som nå er blitt enige om å lage en ny strategi for lærerrekruttering. Kunnskapsminister Tonje Brenna er her flankert av KS-leder Gunn Marit Helgesen og Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Enige om å lage strategi for lærerrekruttering

Søkertallene til lærerutdanningene stuper. En bred gruppe med ministrene Brenna og Borch i spissen, er nå blitt enige om å lage en strategi for å snu trenden.

Publisert

– Felles mål her er at det er kvalifiserte lærere som skal stå for lærerjobben, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til Utdanningsnytt.

Tirsdag ble det avholdt et møte i Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NLFP). I forumet diskuterer en bred gruppe, som blant annet består av myndigheter, utdanningsinstitusjoner, lærerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner, utviklingen av lærerutdanningene. 

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) forteller at gruppen nå er blitt enige om å lage en strategi for å øke rekrutteringen til lærerutdanningene.

– Det er ikke første gang det lages en strategi for å rekruttere flere lærere. Hvordan skal dere få det til å funke denne gangen? 

– Det er derfor vi har vært så opptatt av å bli enige om å lage en strategi. Og at vi da har en forpliktelse til å følge den, sier Brenna.

Hun understreker også at dette innebærer at Kunnskapsdepartementet skal følge opp dette  gjennom deres øvrige politiske arbeid.

Pilene peker i feil retning

Det første møtet i forumet ble avholdt i 2018, da Iselin Nybø (V) var forsknings- og høyere utdanningsminister, mens Jan Tore Sanner (H) var kunnskaps- og integreringsminister. Temaet for dette møtet var rekruttering til læreryrket, slik også temaet for tirsdagens møte var.

Det er kanskje ikke så rart at dette fortsatt diskuteres, for pilene har pekt i  feil retning de siste årene. Siden 2021 har antall søkere til lærerutdanningene stupt fra 29 001 til 20 317 søkere. I samme periode har antallet som fikk tilbud om studieplass falt fra 11 482 til 8 003, ifølge tall fra Samordna opptak.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) håper gruppens arbeid kan bidra til å snu trenden. I første omgang er de blitt enige om at de faktisk skal gå sammen og lage en strategi. Arbeidet skal konkretiseres utover høsten, og Borch håper å kunne se resultater allerede i neste års søkertall til lærerutdanningene. 

– Det er jo det som er målet. Det er det ingen tvil om. Vi trenger rekruttering både til lærere i barnehage og skole, sier hun til Utdanningsnytt.

– Nå har det vært veldig store fall de siste årene i søkertallene til lærerutdanningene. Hvorfor er det blitt slik?

– Det er jo veldig sammensatt. Hovedutfordringen til absolutt alle sektorer, enten det er lærere, sykepleiere eller ingeniører, er jo at vi mangler folk. Og det er en stor utfordring.

Hun viser til at mange av dem som står utenfor arbeidslivet, heller ikke er i noe utdanningsløp. Hun mener det er viktig å få med flere av disse, for å sikre nok arbeidskraft fremover.

Mange vurderer å slutte

Forrige uke skrev Utdanningsnytt om en undersøkelse som viser at nesten hver tredje barnehagelærer ser for seg å slutte i jobben i løpet av de nærmeste tre årene. Hva tenker minister Brenna om disse tallene?

– Vi trenger alle de dyktige barnehagelærer og fagarbeiderne vi har i barnehagene våre. Vi trenger flere også. Jeg håper det jobbes godt ved den enkelte barnehage, med å ha gode arbeidsdager og å være gode arbeidsplasser. Også er det en jobb å sørge for å ha en barnehagelærerutdanning som forbedrer studentene våre godt på hva de skal ut i. 

– Er lønnsnivået for barnehagelærere og lærere høyt nok til å tiltrekke seg og holde på dem? 

– Jeg tror at lønn er en vurdering de aller fleste gjør når de lurer på hva de skal bli, og hvor de har lyst til å jobbe. Samtidig er det opp til partene å komme frem til enighet om lønnsbetingelser.

Mange skoler i Norge sliter med en høy andel ukvalifiserte lærere. Brenna håper arbeidet regjeringen har satt i gang, med å lovfeste krav om lærerutdanning, vil bedre situasjonen.  

– Jeg tror den prosessen vi har hatt nå med partene på å tydeligjøre kompetansekrav for lærere er viktig. Både fordi det er en tydeligjøring av det ansvaret arbeidsgiver har for å formelt kvalifisere sine egne ansatte, hvis man har ansatte i lærerstillinger som ikke er utdannet lærere. Men også fordi det er et tydelig signal til de som vi ønsker skal søke seg til læreryrket.

Samtidig forteller hun at forumet er enige om at de må tenke bredt. De skal jobbe for at kvalifiserte lærere blir i jobben, at søkertallene til lærerutdanningene går oppover og at ukvalifiserte lærere etterutdannes. Hun håper også å kunne lokke tilbake folk med lærerutdanning som jobber andre steder. 

Powered by Labrador CMS