Nesten 1 av 3 barnehagelærere ser for seg å slutte i jobben i løpet av 1-3 år

Skal de stå lenger i jobb er de tydelige på hva som kreves: Bedre bemanning

Publisert

Det kommer frem i en undersøkelse Utdanningsforbundet har gjort blant 4600 barnehagelærere som er medlemmer hos dem. 

Der svarer 29 prosent at de ser for seg å slutte i jobben i løpet av 1-3 år. De fleste av dem som sier dette er 40 år eller yngre. 

Bare 10 prosent av barnehagelærerne sier at de ser for seg å jobbe i barnehage i mer enn 10 år til. 

Leder i Utdanningsforbundet (UDF), Steffen Handal, sier han er bekymret. 

– Dette må være en vekker for politikerne. Vi må øke den totale bemanningen og ansette flere barnehagelærere i alle barnehager, sier Handal. 

– Det er bemanningskrise i veldig mange barnehager. Mangelen på folk gjør at barnehagelærere rett og slett ikke får tid til å gjøre den helt nødvendige pedagogiske delen jobben sin. Det rammer barna og det pedagogiske tilbudet.

Økt bemanning

I den ferske undersøkelsen blir barnehagelærerne også spurt om hva som er viktigst for at de skal stå lenger i jobb. De fleste peker på økt bemanning. Deretter følger "bedre lønn" og "faste vikarer". 

Økt bemanning i barnehagene er også den saken Utdanningsforbundet har pekt seg ut inn mot kommune- og fylkesvalget i september. På sine hjemmesider skriver forbundet at i dag er det for få ansatte i barnehagene til å kunne sikre at alle barn får den oppfølgingen de har behov for og til at barnehageansatte kan drive godt faglig arbeid. 

«Når barnehagen er for svakt bemannet risikerer vi at barns ønsker, interesser og behov ikke fanges opp, eller følges opp på hensiktsmessige måter», skriver UDF.  

Søker seg bort 

I mai i fjor gjennomførte også Utdanningsforbundet i Trøndelag en undersøkelse om arbeidsvilkår blant sine barnehagelærer-medlemmer. Den viste at 65 prosent hadde vurdert å søke et helt annet yrke det siste året, og at 25 prosent var i en reell søkeprosess til ny jobb. 

Den gangen snakket Utdanningsnytt med Hege Grande, som etter 14 år som barnehagelærer var i ferd med å omskolere seg til å bli lastebilsjåfør. Hun fortalte om en givende, men stressende hverdag i barnehagen. Høyt sykefravær, lite ressurser og for lite tid til arbeidsoppgavene gjorde at hun valgte å slutte. 

– Belastningen blir for stor, sa Grande. 

Samtidig har antallet som vil bli barnehagelærer falt kraftig de siste årene. I fjor falt antallet søkere til barnehagelærerutdanningene med 24 prosent. I år falt de med ytterligere 17 prosent. 

Da det ble kjent uttalte UDF-leder Steffen Handal til Utdanningsnytt at KS og lokalpolitikerne har et stort ansvar for bedre arbeidsvilkårene og lønna for barnehagelærerne. 

– De partiene som har ambisjoner for skole og barnehage, må vise seg frem, sa Handal.

Powered by Labrador CMS