Trine Mæsel, pedagogisk leder.

Fersk undersøkelse: 

To av tre barnehagelærere jobber på fritiden

Barnehagelærere får ikke tatt ut timene de har rett på til planleggingsarbeid. I stedet jobber mange gratis på fritiden. 

Publisert Sist oppdatert

– Det skjer ofte at jeg ikke får tatt ut plantiden min. Som regel på grunn av mangel på personal og sykdom, sier Trine Mæsel, pedagogisk leder i Kvaleberg barnehage i Stavanger.

Drøye tre år siden er gått siden sist hun snakket med Utdanningsnytt. Teamet den gangen var plantiden, de fire timene barnehagelærerne skal ha hver uke til å planlegge aktiviteter og gjøre dokumentasjonsarbeid de er pålagt. Undersøkelser viste at mange ikke fikk tatt ut disse timene. 

– Du får dårlig samvittighet når du tar ut plantid, fordi det går utover bemanningen, og du får dårlig samvittighet når du ikke tar ut plantid. Det går ut over barna, sa Mæsel til Utdanningsnytt i 2020.

En fersk undersøkelse fra Utdanningsforbundet viser at lite har bedret seg siden den gang. 

– Føler vi ikke blir hørt

I undersøkelsen "Når plantid bare er en plan" oppgir hver fjerde barnehagelærer at de ikke får tatt ut planleggingstimene de skal ha. 

Hovedårsaken er høyt sykefravær og dårlig bemanning. Og resultatet er at mange jobber på fritiden. Hele 85 prosent av dem sier i tillegg at de sjelden eller aldri får godtgjøring. 

Grafikken under viser hvor stor andel  av barnehagelærerne som svarer at de får tatt ut tiden de har avsatt til planleggingstid.

– Jeg blir oppgitt over at det fortsatt er sånn. Men jeg orker ikke engasjere meg like mye lenger. Jeg føler at vi aldri blir hørt, sier Mæsel. 

Selv har hun for lengst sluttet å bruke fritiden sin på jobb. Men hun ser at mange, spesielt ferske kolleger, gjør det. 

– Mange gjør det fordi de har dårlig samvittighet. En del gnages av "flink pike"-syndromet, sier Mæsel. 

Over to tredjedeler svarer at de ofte eller svært ofte bruker fritiden sin på planleggings- og forberedelsesarbeid. 

Vil ha flere timer 

Denne høsten møtes Utdanningsforbundet og arbeidgiversiden KS til nye forhandlinger om arbeidstidsavtalen for barnehagelærere. 

I dag sier avtalen som sagt at barnehagelærerne har rett på fire timer plantid i uka.  Det står også at det er« leders ansvar å sikre at dette arbeidet kan utføres som forutsatt, både individuelt og sammen med andre, og at de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende.» Men får man ikke tatt ut timene, er de som regel tapt, forteller barnehagelærerne. 

I undersøkelsen fra UDF svarer 60 prosent at disse timene ser de aldri noe til igjen. 

Dette er de vanligste årsakene til at barnehagelærerne ikke får brukt den avsatte plantiden. Det var mulig å oppgi flere svar. 

Det kommer også frem at mange må bruke plantiden sin på å gjennomføre foreldresamtaler, personalmøter og veiledning, selv om dette egentlig ikke er omfattet av plantiden. En del får også tildelt oppgaver av styrer, som å fikse vaktplaner eller skaffe vikarer. 

Arbeidstidsavtalen for barnehage

Arbeidstiden i barnehager reguleres i arbeidstidsavtalen.

Denne avtalen, som egentlig heter SFS 2201, er en avtale som forhandles frem med KS og som gjelder for alle kommuner unntatt Oslo.

Annethvert år reforhandles avtalen.

I avtalen heter det blant annet at barnehagelærerne har rett på fire timer plantid, eller planleggingstid, i uka. Der heter det også at det er leders ansvar å sikre at dette arbeidet kan utføres, og at de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende.

Hele 7 av 10 barnehagelærere mener dessuten at dagens ordning, med fire timer plantid, ikke er nok om de skal få unna alle oppgavene de er pålagt. 

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener funnene er urovekkende. 

– Hindrer det pedagogiske arbeidet

– Det er bemanningskrise i veldig mange barnehager. Mangelen på folk gjør at barnehagelærere rett og slett ikke får tid til å gjøre den helt nødvendige pedagogiske delen jobben sin. Det rammer barna og det pedagogiske tilbudet, sier han. 

– Det er barnehagelærernes kompetanse som sikrer kvaliteten i barnehagetilbudet. Det er helt uholdbart at lav bemanning hindrer det pedagogiske arbeidet, og i verste fall gjør barnehagen til en ren tilsynsordning.

Trine Mæsel er redd for hvilke konsekvenser det kan få i personalet. 

– Folk blir utslitt, sier hun. 

– Økt bemanning er den eneste løsningen. 

Powered by Labrador CMS