Sjekk din skole: Så mye undervisning gis av ukvalifiserte lærere

Ved flere skoler er mer enn 30 prosent av undervisningen med ukvalifiserte lærere. Men den offisielle statistikken undervurderer problemet, og nå vil regjeringen stramme inn loven.

Publisert Sist oppdatert

Én ting er de aller fleste enige om: Elevene bør få undervisning av lærere som er kvalifisert for jobben gjennom utdanning. Men hva som er å være kvalifisert, det har ikke vært like lett for skoledebattantene å bli enige om. 

Det er fordi dagens opplæringslov er noe vag i hva som kan regnes som en kvalifisert lærer. Utgangspunktet er at lærere skal ha fullført en av de godkjente lærerutdanningene. 

Men formuleringen i loven er at ansatte i undervisningsstillinger «skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse», ikke at de skal ha lærerutdanning. Og ikke minst, det er «skoleeier som avgjør hva som er relevant utdanning i samsvar med regelverket i forbindelse med tilsetting», ifølge Utdanningsdirektoratets klargjøring.

Det har åpnet for at en kommune kan ansette en lærer uten lærerutdanning, men allikevel etter en skjønnsmessig vurdering kategorisere den ansatte som en kvalifisert lærer etter opplæringsloven.

Da blir det også krøll i statistikkene som forsøker å vise hvor stort problemet med ukvalifiserte lærere er.

Denne uka varslet kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at de nå vil lovfeste et krav om at fremtidens lærere må ha lærerutdanning. Målet er å få slutt på usikkerhet om hvem som faktisk kan ansettes i en lærerstilling. 

– Dette er et viktig skritt i riktig retning. Nå slår man fast i loven at man skal ha lærerutdanning for å være lærer. Sånn har det ikke vært før, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Her kan du sjekke hvor mye av undervisningen ved din skole som blir gitt av lærere som ifølge dagens praktisering av opplæringsloven er ukvalifiserte. Under oversikten kan du lese mer om hvorfor problemet med ukvalifiserte lærere mest sannsynlig er høyere enn disse tallene viser.

Det er to forskjellige statistikker som viser andel ukvalifiserte lærere i skolen, og de gir nokså forskjellige resultater. I oversikten over er det tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) som er brukt. Statistisk sentralbyrå (SSB) samler også inn tall som viser hva slags utdanning lærerne har, men disse får man ikke for den enkelte skole.

Det har vært stor diskusjon om hvilke tall som gir det riktige bildet av hvor stort problemet er. GSI-tallene ligger betydelig lavere enn tallene fra SSB, noe som blant annet handler om:

  • at tallene fra GSI ikke inkluderer bruk av vikarer, og vikarer er ofte ukvalifiserte. Det som rapporteres inn i GSI er de ansatte som rektor har planlagt skal være der gjennom året. At vikarbruk ikke er en del av GSI-statistikken er det som i hovedsak forklarer spriket mellom GSI og SSB.
  • at de som er registrert som kvalifiserte lærere i GSI-systemet ikke alltid vil ha en av de godkjente lærerutdanningene. Det er fordi dagens lovverk åpner for at arbeidsgiver skjønnsmessig kan vurdere om en ansatt har «relevant utdanning i samsvar med regelverket» ved ansettelse.

Dette betyr at bruken av ukvalifiserte lærere i praksis er høyere enn GSI-tallene i denne saken viser.

Her kan du lese mer om hvorfor de to statistikkene spriker.

Status i kommunene

Vil du også vite hvor høy bruken av ukvalifiserte er i din kommune totalt sett? Oversikten basert på GSI-tallene finner du i oversikten under.

17,5 prosent uten lærerutdanning

Hvis regjeringen får Stortinget med på å lovfeste et krav om at fremtidens lærere må ha lærerutdanning, vil det i så fall fjerne muligheten for at arbeidsgiver selv kan avgjøre om en ansatt har relevant utdanning. Det vil føre til at tallene i denne oversikten mest sannsynlig vil bli høyere i fremtiden.

For ordens skyld, dette viste SSB-tallene for grunnskolene fra 2020:

  • Det var rundt 18 200 lærere (11 600 årsverk) uten fullført lærerutdanning i skolen høsten 2020. De utgjorde 17,5 prosent av alle avtalte lærerårsverk i grunnskolen. I GSI-statistikken er landssnittet for andel ukvalifiserte lærere på litt over 4 prosent, altså betydelig lavere.
  • Nær 8 av 10 grunnskolelærere i under 20 prosent stilling mangler lærerutdanning.  Dette indikerer at skolene ofte drar veksel på personer uten lærerutdanning ved behov for vikarer.
  • Blant lærere som jobber heltid er andelen uten lærerutdanning på 14,4 prosent.
Powered by Labrador CMS