Kommunen bygde ny skole og rehabiliterte den eldste delen. Flere blir fortsatt syk.

Skolen er rehabilitert, men fremdeles blir lærere syke av å være i bygget

Av 144 elever og lærere ved Varden skole fikk en tredjedel påvist astma. Selv etter at skolen ble rehabilitert kjenner ansatte på store plager.

Publisert Sist oppdatert

En lærer ved Varden skole i Bergen, mister stemmen når hun kommer inn i den rehabiliterte delen av skolen.

– Det går ikke an for meg å være inne i den eldre delen av skolen selv om den er rehabilitert. Det tok bare et par uker etter at vi flyttet inn før jeg merket at det var noe galt, og det var det jo, sier den erfarne læreren.

Varden skole i Bergen fikk nybygg og en del ble totalrehabilitert for fem år siden. I den rehabiliterte delen av bygget ble det raskt avdekket at det nede i en krypkjeller var forekomster av sopp og mugg. Krypkjelleren var ikke utbedret.

– Selv om skolen var utbedret og fikset etter alle forholdsregler kan ikke jeg og flere med meg være i den rehabiliterte delen. Jeg mister stemmen, andre får hodepine og utslett. Folk blir fortsatt syke av det gamle skolebygget som er pusset opp, forteller læreren, som ikke ønsker å stå frem som syk lærer.

I forbindelse med at så mange lærere og elever sa at de ble syke av inneklimaet ved den gamle skolen fikk Bergen kommune Volvat Medisinske Senter til å undersøke elever og lærere ved gamle Varden skole. Undersøkelsen startet i august i 2017 og varte ett halvår. Dette var før skolen ble rehabilitert.

Ingen av de 144 personene som ble undersøkt hadde alvorlige lungesykdommer, sånn som kols eller kreft.

Pusteproblemet

Pandemien viste for alvor hvor viktig innelufta er for helsen vår. Derfor etterlyser nå forskere over hele verden en inneklimarevolusjon i skolene.

Også i Norge tilbringer tusenvis av lærere og elever hverdagen i klasserom med dårlig inneklima. I flere måneder har Utdanningsnytt undersøkt situasjonen i norske skoler.

Her finner du alle sakene i serien.

Nærmere en tredjedel av deltakerne sliter imidlertid med astma og allergi. Dette kan ha sammenheng med inneklimaet, skriver lungespesialistene fra Volvat.

Ingen av de ansatte eller elever har imidlertid søkt om erstatning, oppgir kommuneadvokat Helge Anton Strand. Blant deltakerne i undersøkelsen er det en høyere forekomst av luftveissymptomer enn i normalbefolkningen, står det i rapporten. Men legene vil ikke si med sikkerhet at det har en sammenheng, fordi om flertallet av deltakerne sier at plagene avtar når de ikke var på skolen.

Slutter som lærere

Læreren som mister stemmen i den eldre delen av skolen, kan bare oppholde seg i den nybygde delen av Varden skole. Hun kjenner at det er merkbar bedre luft dess lenger opp i etasjen hun kommer.

– Jeg vil berømme ledelsen som har tatt dette på alvor og lagt til rette for at jeg slipper å oppholde meg i den eldre delen av skolen. All fellestid med kollegaer foregår i den nye delen. Mange lærere har sluttet eller blitt omplassert på grunn av inneklimaet, forteller hun.

Hun har vært til utredning hos yrkesmedisiner og fått fastslått at bygningene på skolen har gjort henne syk.

– Jeg har utviklet det de kaller «sick building syndrom». Fordi jeg over mange år har vært utsatt for sopp, mugg og dårlig inneklima er jeg blitt veldig sensitiv for dårlige bygninger. Overeksponeringen har gjort meg veldig var for sopp og mugg. Det hender at jeg må forlate rom jeg kommer inn i fordi jeg ikke klarer å være der. Det har senere vist seg at det var forekomster av sopp jeg merket.

Sju ansatte ved gamle Varden skole ble undersøkt ved Avdeling for Yrkesmedisin ved Haukeland Universitetssykehus. Alle sju har fått diagnosen «sick building syndrom».

Utdanningsnytt har også truffet lærere som ikke har blitt friske fordi om de har sluttet. Ved Jørpeland skole i Rogaland er Annette Kleppa fortsatt ikke frisk sju år etter at hun sluttet.

Nybygget har også dårlig luft

Tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) fra 2019 viser at lærere er blant yrkesgruppene som i størst grad rapporterer om dårlig inneklima på jobben.

En rapport som selskapet Multiconsult har utarbeidet på vegne av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er urovekkende nytt for titusener av norske elever og lærere.

Deres data viser at over 800 skolebygg har store eller alvorlige avvik på ventilasjonssystemet. Multiconsult skriver i rapporten at dette «er alvorlige avvik, og vil kunne påvirke inneklima i negativ retning».

Ytterligere 31 prosent, over 1800 bygg, har vesentlige avvik og utilfredsstillende tilstand. Totalt sett har altså 45 prosent, 2700 av de rundt 6000 skolebyggene, så dårlig ventilasjonsanlegg at det krever utbedringer.

Varden-læreren forteller at hun nå kun underviser og oppholder seg i den nye delen av skolen. Men nå har de også begynt å registrere hvor mange som er i det enkelte klasserom i hver time også der.

– Vi har begynt å telle hoder og rapportere hvor mange det til enhver tid er i de enkelte klasserommene. Elever merker at det er dårlig luft og forteller at de får hodepine og sliter med å konsentrere seg, forteller hun.

Muggsopp

Direktør i etat for bygg og eiendom i Bergen er Christian Fossdal. Utdanningsnytt har spurt ham om det er planlagt å gjøre mer med bygningene på Varden skole.

– På grunn av skolens plassering i terrenget kan det oppstå oppsamling av vann under det eldste bygget. Vurderingene i forkant av prosjektet var at dette ikke ville medføre helserisiko etter rehabilitering. Det er gjort undersøkelser i etterkant av at skolen ble gjenåpnet og det ble foretatt en ny opprenskning i blindkjelleren under bygget, sier Fossdal.

I senere tid er det gjennomført en analyse av muggsopp i det eldste bygget. Denne rapporten viser små forekomster av muggsoppsporer i en gang og en korridor samt i blindkjeller under bygget.

– Det ble ikke funnet spor av muggsopp i de andre rommene som ble undersøkt. Blindkjeller under bygget er avstengt og det skal være lufttett mellom blindkjeller og resten av bygget. Det gjøres nå vurderinger av hva som kan gjøres for å få ned de mindre forekomstene av muggsopp i gang og korridor, sier Fossdal.

Det er foretatt undersøkelser av ventilasjonsanlegget, samt at det er foretatt målinger av inneklimaet på flere rom etter at vi har mottatt klager på inneklimaet.

– Målingene er primært gjennomført i det eldste bygget som ble rehabilitert og bygget om i byggeprosjektet. Rapporten fra dette arbeidet er ikke ferdigstilt ennå.

Det fem år gamle ventilasjonsanlegget ved skolen fungerer ikke som det skal. Målingene viser at det i perioder er noen rom som ligger over anbefalingene fra Folkehelseinstituttet om luftkvalitet.

– Det pågår nå arbeid for å optimalisere ventilasjonsanleggene slik at luftkvaliteten blir bedre, sier Christian Fossdal.

Powered by Labrador CMS