Brenna om skoleforfallet:
– Mangler oversikt over skolebyggene

Ingen har oversikt over hvor mange forfalne skolebygg det er i Norge. – Derfor er det krevende å utforme nasjonale tiltak, sier kunnskapsministeren.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom flere tiår har en rekke rapporter og medieoppslag slått fast at en betydelig andel av skolebyggene i landet har stort vedlikeholdsetterslep og forfaller. Det påvirker arbeidsmiljøet til både elever og lærere.

– Det er en nasjonal skandale. Og forfallet blir bare verre og verre, sier Marius Chramer, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

I Norge er lærere er blant yrkesgruppene som i størst grad rapporterer om inneklimaproblemer på jobben, viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Venstres Abid Raja har gjennom et skriftlig spørsmål i Stortinget spurt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) hvilke tiltak hun vil sette i verk for å sikre elevene og lærerne et arbeidsmiljø som ivaretar trygghet og helse.

– Elever og lærere skal ikke oppleve å bli syke, få et lavt læringsutbytte eller en dårlig arbeidshverdag på grunn av dårlige skolebygg, svarer Brenna.

Les også: Lærer Annette ble syk av skolebygget

– Har ingen oversikt

Hun peker på at det er et kommunalt ansvar at skolebyggene oppfyller kravene i lovverket. Samtidig viser hun til at det i dag ikke finnes noen samlet oversikt over status for bygningsmassen ute i kommunene. Kommunene velger selv hvor ofte og hvordan dette kartlegges.

– Derfor er det også krevende å utforme nasjonale tiltak og beregne kostnader. Kunnskapsdepartementet ser nå på ulike alternativer for hvordan dette kan følges opp og om det eventuelt er behov for ytterligere informasjon/kartlegginger, skriver Brenna.

Les også: Skammer seg over å sende ungene til skolen

Les også: Lærer Annette ble syk av skolebygget

Vil gjeninnføre ordning

Hun retter også et spark til den forrige Solberg-regjeringen.

– Jeg registrerer at den borgerlige regjeringen i 2016 fjernet den nasjonale rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg, som ble innført i 2002. Dermed har norsk skole gått glipp av muligheten til å få statlig støtte i en periode med ellers stort økonomisk handlingsrom og dessuten lave renter, skriver hun.

Rentekompensasjonsordningen innebærer at staten kompenserer kommunene for renteutgiftene når de tar opp lån til nye skolebygg. Støre-regjeringen har i regjeringsplattformen lovet å gjeninnføre denne.

Det er Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler som skal sikre elevene et forsvarlig arbeidsmiljø. En stor undersøkelse fra Helsetilsynet i 2019 viste imidlertid at dette i liten grad blir fulgt opp skikkelig fra kommunene. Nå jobber Helse- og omsorgsdepartementet med en ny forskrift som skal erstatte den gamle.

– Det tas sikte på at ny forskrift skal tre i kraft 1. juli 2023, skriver Brenna.

Pusteproblemet

Pandemien viste for alvor hvor viktig innelufta er for helsen vår. Derfor etterlyser nå forskere over hele verden en inneklimarevolusjon i skolene.

Også i Norge tilbringer tusenvis av lærere og elever hverdagen i klasserom med dårlig inneklima. I flere måneder har Utdanningsnytt undersøkt situasjonen i norske skoler.

Her finner du alle sakene i serien.

Powered by Labrador CMS