Ny FUG-leder tror flyktningsituasjonen vil gi utfordringer for skolene

Den nye foreldrelederen tror arbeidet i 2016 vil være preget av flyktningstrømmen.

Publisert

I januar tiltrer Gunn Iren Gulløy Müller som ny leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen for perioden 2016-2019. Utvalget består av sju personer og blir oppnevnt av Kongen i statsråd. De skal ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder og fem medlemmer.

Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen.

Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid.
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng.
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer.
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn.
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9.

Kilde: FUGs nettsider.

– Jeg har alltid vært en som brenner for å jobbe for ungene, og for meg har skolen da vært det viktigste. Hva kan vi som foreldre få til? Jeg vil at barn skal få så god utdanning som mulig. Det er det som motiverer meg, sier Müller til bladet Utdanning.

 

Sivilingeniør

Hun er sivilingeniør og jobber på forskningssenteret til Hydro Aluminium i Porsgrunn. Hun har tre barn som nå går på 6. og 8. trinn og første året på videregående. Müller har derfor i mange år engasjert seg i foreldrearbeid i skole og barnehage.

– Jeg har vært i FAU på barnas skole nesten hvert eneste år siden 2005, sier hun.

Da hun fikk vite at FUG sentralt var på utkikk etter nye folk, var hun usikker på om hun ville ha tid til å engasjere seg så mye som det ville kreve. Men etter en prat med den nå avtroppende FUG-lederen, bestemte hun seg for at dette var noe hun ville.

– Men lederrollen hadde jeg ikke tenkt på i det hele tatt før departementet plutselig ringte og spurte, sier Müller og ler.

Etter en helg i tenkeboksen og avklaring med familie og arbeidsgiver, sa hun ja.

 

Realfag og tilpasset opplæring

– Hvordan har du tenkt til å sette ditt preg på FUG?

– Med min bakgrunn, synes jeg selvsagt realfag i skolen er veldig viktig. Jeg brenner litt ekstra for det. Jeg er også veldig opptatt av at alle skal få tilpasset opplæring. Det er en lovfestet rett, men praktiseres veldig forskjellig. Jeg vil gjerne ha klarere retningslinjer for hvordan det skal gjøres, sier Müller.

Hun understreker at utvalget består av sju personer, og at dette bare er saker hun vil ta opp i utvalget til diskusjon.

– Så vil jeg jobbe for flere lærere og mer ressurser til skolen, sier hun.

– Hva tror du blir den viktigste saken for dere i 2016?

– Flyktningsituasjonen vil nok bli en viktig sak. Det er mange barn som skal inn i skolene, og det vil nok gi en del utfordringer, særlig på små steder. Jeg regner med det vil være diskusjoner om hvordan man skal få til det på best mulig måte, sier Müller.

 

 

Powered by Labrador CMS