- Flyttingen av FUB og FUG er en ren vingeklipping av foreldrenes innflytelse

Sekretariatene til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Foreldreutvalget for barnehagen flyttes fra Oslo til Telemark. - Jeg ser dette som en ren vingeklipping av foreldrenes innflytelse. Tilsvarende organisasjoner i de andre nordiske landene er alle lokalisert i hovedstedene, sier FUG-lederen.

Publisert

Torsdag la dag la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) frem hvordan kunnskapssektoren skal organiseres i fremtiden.

– Til sammen skal 60 årsverk innen ulike virksomheter flyttes ut i landet, fra Oslo, sa Isaksen i en pressemelding torsdag.

Blant annet skal skal sekretariatene for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Foreldreutvalget for barnehagen (FUB) flyttes fra Oslo til Bø i Telemark innen 2018. Ti årsverk blir derved flyttet fra Oslo til Bø.

Gunn Iren Gulløy Müller, leder for FUG, er sterkt kritisk til flyttingen.

- Vi mener det er blir helt feil å flytte oss fra alle de vi samarbeider naturlig med. Det gjelder både sentrale offentlige instanser og interesseorganisasjoner som vi har ofte og jevnlig kontakt med, sier Müller til Utdanning, og fortsetter:

- Jeg ser dette som en ren vingeklipping av foreldrenes innflytelse. Tilsvarende organisasjoner i de andre nordiske landene er alle lokalisert i hovedstedene. Jeg syns Telemark er et flott sted å bo, men det er ikke riktig å ha sekretariatet der. Vi opplever at vi sliter med å bli hørt selv om vi dag er lokalisert i Oslo. Å være i Bø vil være litt «ute av syne, ute av sinn», sier hun.

 

Mener de blir helt isolert

Hun mener FUG blir helt isolert i Bø, og viser til et eksempel hvor det blir vanskeligere å delta på i fremtiden.

- Denne uken var et par stykker fra sekretariatet på et frokostseminar i regi av FAFO (forskningsstiftelse journ.anm). Den type arrangementer blir helt umulig å få til ved lokalisering i Bø, da må man se seminaret på nett, i stedet for å få det uformelle møtepunktet med sektoren som et slikt arrangement er. Dette er bare ett eksempel på kontaktpunkter man mister når det ikke bare er å ta trikken to stopp, men møter krever at man må sette seg på toget i to timer, sier Müller.

- Samtidig, det snakkes ofte om at fremtidens arbeidsliv i større grad bør bruke Skype-møter og digitale møteplasser, blant annet for å redusere klimaavtrykket. I hvilken grad vil det fungere og møte andre institusjoner og organisasjoner digitalt?

- Vi prøver å bruke Skype-møter i vår jobb allerede, men mange av sakene krever at man møtes ansikt til ansikt. Man kan godt sitte og diskutere ting av en saklig karakter via videomøte, men det er mange mellommenneskelige møter vi snakker om, som er viktige i vårt arbeid, sier hun.

Hun sier mye tid vil gå bort på reising, og hun frykter at FUG ikke vil få gjort det arbeidet de i dag utfører med dagens antall medarbeidere.

- Jeg regner med at sekretariatet må ha flere ansatte fordi det er så mye tid som går bort på reising, sier hun.

 

Forståelsesfull kunnskapsminister

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier han forstår at de ansatte i FUG og FUB synes det er en tøff beslutning å måtte flytte til Bø, men sier at regjeringen ønsker at statlige arbeidsplasser skal spres over hele landet.

- Det handler om arbeidsplasser hvor funksjonene kan gjøres andre steder enn i Oslo, og vi mener at FUB og FUG-sekretariatet kan utføre arbeidet sitt i Bø, sier Røe Isaksen til Utdanning, og trekker frem at Bø har gode kommunikasjoner til blant annet Oslo. 

Han sier det ikke er blitt utført egne økonomiske analyser på kostnadene ved å flytte sekretariatene.

- Hvis det viser seg at det blir dyrere å drifte FUG, får vi ta stilling til det etter hvert, sier Røe Isaksen.

FUG-leder Gulløy Müller sier at FUG ikke har vært involvert i flytteprosessen.

- Lederen for sekretariatet fikk vite det i KD, og jeg ble ringt opp av ministeren onsdag. Det var ikke rom for noe diskusjon, og de ansatte har ikke fått være med på noen prosess. Jeg jobber til vanlig i privat næringsliv, i Hydro, og noe slikt ville aldri skjedd der, sier Gulløy Müller.

Kunnskapsminister Røe Isaksen sier at sekretariatet til FUG er underlagt Kunnskapsdepartementet, og at lederen av sekretariatet er blitt orientert om beslutningen for en god stund tilbake.

- Men det er riktig at FUG-lederen fikk beskjed om dette på onsdag, sier Røe Isaksen.

 

Professor: - Symbolpolitikk

Så hva sier forskningen om fordelene med å flytte ut statlige arbeidsplasser?

Noralv Veggeland er professor ved avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Han mener flyttingen av de statlige arbeidsplassene i utdanningssektoren, og i andre sektorer, mest av alt dreier seg om retorikk og symbolpolitikk.

Han sier at det i den store sammenhengen er få arbeidsplasser som flyttes ut av de store byene.

- I det siste har det blant annet vært en økende konflikt mellom by og land, hvor blant annet Senterpartiet har kommet med kritikk av sentraliseringsprosjektet. Nå ser vi at regjeringen forsøker å bøte på dette ved å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, sier Veggeland til Utdanning.

Han sier ringvirkningene av de få arbeidsplassene som flyttes ut, er små.

- Hva kan du si om hvor lønnsomt det er for det offentlige å flytte arbeidsplasser ut av hovedstaden?

- Det vil jo gi noen økonomiske ringvirkninger på stedene hvor arbeidsplassene flyttes til, sier Veggeland. Men virkningene vil bli små siden det dreier seg om statlige arbeidsplasser, sier han.

Han peker på at denne reformen i utdanningssektoren betyr i gjennomsnitt ti arbeidsplasser til hver av de nevnte byene, som er Tromsø, Bergen, Trondheim, Molde, Hamar og Bø i Telemark.

- Ringvirkningen blir ubetydelig. Dette er et typisk tiltak som skal kunne brukes av regjeringen i valgkampen. Desentralisert vekst krever helt andre virkemidler knyttet til industrialisering, landbruk og infrastrukturutbygging. Slike virkemidler er fremmede for den sittende regjeringen, sier Veggeland.

 

- Ikke symbolpolitikk

- Professor Noralv Veggeland kaller dette for symbolpolitikk, og mener det er et «tilsvar» til Senterpartiets kritikk mot sentraliseringstendensen i staten. Hva tenker du om det, kunnskapsminister Røe Isaksen?

- Det er ikke symbolpolitikk, og det å kalle flyttingen av ti statlige arbeidsplasser til Bø for symbolpolitikk er nesten på grensen til en fornærmelse mot kommunen. Staten er en stat for hele landet, ikke bare for Oslo-gryta.   

- Hva er de rent faglige begrunnelsene eller fordelene ved å flytte statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden?  

- Begrunnelsen er at vi ønsker å spre statlige arbeidsplasser, og det er ingen naturlov at alle arbeidsplasser skal være i Oslo, sier han. 

- Er det noen spesiell grunn til at FUG og FUB plasseres i ditt hjemfylke, Telemark?

- Det har ikke noen sammenheng med hvor jeg kommer fra, men skyldes en geografisk vurdering som tilsier at statlige arbeidsplasser skal plasseres rundt omkring i hele landet, sier Røe Isaksen. 

 

Sier det er krevende for dem det gjelder

Det har også vært andre endringer i sektoren. Kompetanse Norge skal opprette et kontor i Tromsø, og ti årsverk skal flyttes fra Oslo til Tromsø. Kompetanse Norge er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet, og skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Gina Lund er direktør i etaten. Hun sier at hun er fornøyd med at KD fastslår at Kompetanse Norge fortsatt skal være det viktigste verktøyet for å sette kompetansepolitikken ut i praksis.

- Vi er enige i at vi trenger et løft for den nordlige delen av landet, og Kompetanse Norge har stor forståelse for at det er behov for å flytte arbeidsplasser. Samtidig er tøft å få beskjed om at jobben din skal flyttes til en annen kant av landet. Det er krevende å høre, sier Lund til Utdanning.

Hun sier at de nå vil jobbe tett med ansatte og tillitsvalgte om hvordan prosessen blir videre. 

- Hvordan vil det bli å jobbe med disse oppgavene i Tromsø kontra i Oslo?

- Det blir for tidlig å si. Vi skal gjøre vårt til at vi får et kraftsentrum for karriereveiledning i Norge, slik statsråden ønsker, sier hun. 

Hun sier Kompetanse Norge har deltatt i prosessen med KD.

- Nå skal vi jobbe oss gjennom hva dette betyr, sier hun. 

 

Endringer i Udir

En annen endring er at Utdanningsdirektoratet (Udir) og Senter for IKT i Utdanningen blir slått sammen fra årsskiftet.

Vibeke Kløvstad er kommunikasjonsdirektør i Senter for IKT i Utdanningen. Hun sier at de i høringen har uttalt at de vil ha et selvstendig fagorgan for digitalisering i skolen, men at de er positive til avgjørelsen fra politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet om et nytt direktorat for barnehage, grunnopplæring og IKT. 

- Vi er positive til det tydelige digitale perspektivet som gis for det nye direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT. Dette vil gi bedre virkemidler for sektoren, sier Kløvstad til Utdanning.

- Dere vil ikke bli skvist under vekten av Utdanningsdirektoratet?

- KD har uttalt at det ikke skal skje, og det skal bli en likeverdig fusjon, der digitalisering er en kjerneoppgave, sier Kløvstad.

Hun sier det er svært bra at KD ønsker å utvikle eksisterende miljø Utdanning.no til et kraftsenter for karriereveiledningen, med 10 stillinger fra Kompetanse Norge som skal samlokaliseres i Tromsø. I løpet av de neste fem årene skal 20 arbeidsplasser flyttes fra Udir og Senter for IKT i Utdanningen til Tromsø, Hamar og Molde. 

Kløvstad sier at det er opp til det nye direktoratet å vurdere hvilke arbeidsoppgaver som skal være lokalisert på de ulike lokasjonene som det nye direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT vil ha.

- Noe av det vil nok løses ved naturlig avgang over de neste fem årene, sier hun.

 

Powered by Labrador CMS