Foreldreutvalget feirer 40 år som vaktbikkje

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har 40-årsjubileum i 2016. «En vaktbikkje og en mobiliseringsagent for grunnplanet» skrev Rogalandsforskning om FUG i 2003.

Publisert

I november 2016 skal 40-årsjubileet feires med fest og fagseminar. Et 42 siders hefte om FUGs historie fra 1976 og fram til i dag, sendes nå ut til FUGs samarbeidspartnere.

Utdanning har spurt FUG-leder Gunn Iren Müller hva foreldreutvalget er mest opptatt av nå:

- Vi er spente på Jøsendalutvalget som skal legge fram sin rapport om elever med svært høyt læringspotensial i september. I FUG er vi opptatt av at tilpasset opplæring også skal omfatte disse elevene, ikke bare elever som sliter faglig. De evnerike elevene kan også slite på skolen, de kan for eksempel bli frustrerte og lei seg fordi de kjeder seg i timene. Faglig sterke elever kan også droppe ut av skolen fordi de ikke får tilpasset opplæring, sier Müller engasjert.

- Hva bør gjøres?

- For å kunne hjelpe hver enkelt elev, må lærere forstå bakgrunnen for at en elev kjeder seg, mistrives eller ikke følger med. Handler det om at eleven sliter faglig eller sosialt eller kunne eleven lese allerede som fireåring? I vår høringsuttalelse skriver vi om viktigheten av at dette temaet tas inn i lærerutdanningen, sier Müller.

 

Ønsker mer forskning

- Dere etterlyser også mer forskning på skole-hjem samarbeid?

- Djupedalsutvalgets utredning «Å høre til», støtter oss på dette og de foreslår det.  Jeg driver selv med forskning til daglig, så jeg ser hvor viktig det er at skolens virksomhet bygger på forskning, sier Müller.

Forskerne Thomas Nordahl og Unn Doris Bæck er to forskere FUG har støttet seg spesielt til.

I et brev som følger med jubileumsheftet skriver Müller: «At foreldrene er viktige for å forebygge mobbing og krenkelser, og for å fremme vennskap, er jeg ikke i tvil om.

 

Vil ha flere lærere

- Vi er også opptatt av økt lærertetthet og er glade for at regjeringen nå har iverksatt et forsøk med økt lærertetthet som skal følges av forskere. Man trenger ikke 4 i matte for å forstå at færre elever per lærer gjør det enklere for lærerne å gi tilpasset opplæring til hver enkelt elev, sier Müller.

I Lov om grunnskolen ble det i 1969 lovfestet hvordan foreldre skulle ta del i skolesamfunnet. Alle foreldre ble automatisk medlemmer i foreldrerådet på skolen. Klassekontakter, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalg ble lovfestet på hver skole.

I 1976 vedtok departementet å opprette Referansegruppe av foreldre under Grunnskolerådet. Fra 1984 fikk FUG en ny og mer selvstendig rolle som rådgivende organ.

Powered by Labrador CMS