Skolene er strenge når det gjelder fri til elever utenom skoleferiene, og ingen av foreldrene som har klaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, har fått medhold. Ill. foto: Ylva Törngren
Skolene er strenge når det gjelder fri til elever utenom skoleferiene, og ingen av foreldrene som har klaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, har fått medhold. Ill. foto: Ylva Törngren

Skolene avslår søknader om mer ferie

Billige flybilletter. Reisa er en gave. Bestemor er syk. Treningsopphold og konkurranse. Jobbreise. Alt dette har skolene nekta å innvilge elevpermisjon for.

Publisert

Foreldre i Oslo og Akershus søkte i første halvår i år om permisjon for barna sine med disse begrunnelsene. Men de fikk alle avslag hos skole og kommune, og Fylkesmannen støtta avslaga. 

I alle de nevnte tilfellene var søknaden å få forlenge skoleferien, enten i forkant eller etterkant.

En familie ville drøye påskeferien tre dager, for da var flybillettene hjem billigere. En annen ville starte sommerferien tidligere, fordi besteforeldra hadde lånt bort sommerhuset sitt. Både lånet og reisa dit var en gave, men gaven gjaldt bare i dette tidsrommet. I en annen familie hadde far et ærend til et sted der familien, uavhengig av fars ærend, hadde ei sjuk bestemor. Da ville mor og barn følge med og starte ferien der.

Men både Oslo og Skedsmo kommune, som det var søkt til, har regler som sier at det normalt ikke gis permisjon for ferie, og med den begrunnelsen ble søknadene avslått. 

En annen familie ville ha permisjon den siste uka før ferien for at familien skulle få følge far på hans jobbreise. De meinte at det ikke var ferie, og at permisjonsreglementet til Oslo kommune derfor ikke var til hinder. Skolen og kommunen kalte det likevel ferie, og Fylkesmannen godkjente vedtaket.

I en familie skulle tiendeklassingen delta i et internasjonalt sportsstevne. Før det skulle eleven på treningssamling. Familien meinte at det skjedde lite på skolen mellom skriftlig og muntlig eksamen og at det burde være greit med fravær. Men kommunen viste til at regelverket for Oslo normalt ikke gir permisjon for treningssamlinger, og at muntlig eksamen var samme dag som konkurransen. Dermed ble det avslag.

 

Kan ikke huske at noen har fått medhold

 – Jeg tror aldri vi har gitt foreldre som har klaga avslag på permisjon medhold, sier utdanningsdirektør i Oslo og Akershus, Grethe Hovde Parr.

Fylkesmannen har likevel ved noen ganger opphevet vedtaket fra skolen eller kommunen og bedt om nye vedtak. Det trenger likevel ikke endre resultatet.

– Er det en fare for at det kan oppstå usaklig forskjellsbehandling i hvem som får innvilga permisjon eller ikke?

– Bestemmelsen i opplæringsloven er en «kan»-bestemmelse. Det betyr at kommunene sjøl kan bestemme om og ut fra hvilke premisser det kan gis permisjon i inntil 10 dager, sier Parr, og fortsetter:

– For noen år siden meinte de ansvarlige i en del kommuner i vårt område, blant anna Oslo, at forelda tok barna for mye ut av skolen, mye for ferier, men også for anna. De lagde derfor regler som skulle ha til formål å redusere fraværet. Reglene skulle altså være strengere enn den praksisen som hadde vært. Men regelverket skal også sikre en lik behandling av søknadene om permisjon.

– Vi vurderer ikke en klage ut fra om foreldrene har en god eller dårlig grunn til å be om permisjon, fortsetter hun.

– Vi vurderer om avslaget er i tråd med de aktuelle reglene i forvaltningsloven og opplæringsloven, og med kommunens permisjonsreglement, sier Grethe Hovde Parr.  

 

FUG-leder: Mer fri er ikke løsningen

– Ved altfor mange skoler er de siste ukene før sommerferien ei eneste lang dødtid for elevene, ofte med mange fridager for de eldste elevene, sier lederen for Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Gunn Iren Gulløy Müller.

– Jeg forstår foreldre som tenker at ferie da kan være vel så bra som skoletid, sier hun.

Løsninga meiner hun likevel er at skolen gjør vårukene innholdsrike, ikke at barna får fri.

– Barna har 13 uker ferie i året. For de aller, aller fleste er det mulig å avvikle ferie og familiebesøk i denne tida, slår hun fast.

– Charterturer er billigere utenom skoleferie. Men at barn er borte på billig ferie fører til dårligere undervisning for dem som er igjen. Lærerne må legge ned ekstra arbeid for at barna som har vært på ferie skal få tatt igjen undervisninga de mista, sier hun, og fortsetter:

– Barna har bare 190 undervisningsdager i året, og vi kan ikke skusle dem bort. Men vi kan diskutere om familien som må reise langt for å være med i en konfirmasjon eller en annen stor familiebegivenhet skal kunne få ta en ekstra feriedag eller to ekstra. I de fleste familier er det ikke så mange slike hendelser, sier hun.

 

 

Savner ikke nasjonale regler

– Er det et problem at vi ikke har nasjonale regler for fravær?

– Nei, jeg synes det er greit at lokalpolitikerne bestemmer dette. De som synes permisjonsreglene praktiseres for strengt, får ta det opp med sine politikere.

Jeg vet at i Telemark er man litt mer åpen enn for eksempel i Oslo for at familier som av arbeidsmessige grunner har vansker med å avvikle en familieferie i skoleferien, skal få mulighet til det, sier Gunn Iren Gulløy Müller.

Powered by Labrador CMS