Kaja Mejlbo overtar som ansvarlig redaktør i Utdanning etter Knut Hovland.  Foto: Eyvind Sverre Menne
Kaja Mejlbo overtar som ansvarlig redaktør i Utdanning etter Knut Hovland. Foto: Eyvind Sverre Menne

Kaja Mejlbo blir ny redaktør i Utdanning

– Utdanning skal eie utdanningsfeltet journalistisk, sier Kaja Mejlbo (38), som slutter som nyhetsredaktør i Asker og Bærum budstikke og tar over som redaktør i Utdanning.

Publisert

– I Utdanning kan vi gå mer i dybden enn det dagspressejournalistikken gir mulighet for, sier hun på spørsmål om hva som frista henne til å søke stillingen som blir ledig når Utdannings nåværende redaktør Knut Hovland går av med pensjon.

Bladet Utdanning distribueres i et opplag på 164.338 på papir (per 1. halvår 2017) og som eblad. Magasinet har bred dekning innen samtlige skoleslag, fra barnehager til høyskoler og universitet. Utdanning inneholder faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk, barnehage og skole.

Bladets lesere er lærerstudenter, førskolelærere, allmennlærere, faglærere, adjunkter, lektorer og lærere på universiteter og høyskoler. Skole- og oppvekstadministrasjon på kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå, kompetansesentre og en mengde private institusjoner er også bredt representert.

I tillegg leses Utdanning av studenter, institusjoner og enkeltpersoner med tilknytning til barnehage, skoleverket, Stortinget, regjeringen og departementene, samt skolepolitiske medarbeidere i andre medier, såvel aviser som radio og tv.

Utdanning fikk Fagpresseprisen i 2017 og 2004, Fagpressens gravepris i 2013 og samme pris igjen i 2017 , samt Fagpressens journalistpris i 2016. Nettsiden utdanningsnytt.no har fått hederlig omtale i kategorien for utvikling i 2017, 2010 og 2008. Utdanning fikk også hederlig omtale i klassen for gravejournalistikk i 2018 for en serie artikler omkring høye utbytter og store overskudd i kommersielle barnehager.

Bladet engasjerer rundt 209.000 lesere per nummer (Kilde: Kantar TNS, 2016).

 

– Øke på nett

– Samtidig er utdanning et svært spennende fagfelt. Vi ser det i Budstikka også; saker fra utdanningsfeltet er godt stoff, konstaterer hun, og røper at oppslag i Utdanning flere ganger har vært bakgrunn og inspirasjon til saker i Budstikka.

– Dessuten er jeg lærerbarn, og er vokst opp i en kontinuerlig skoledebatt, sier Kaja Mejlbo.

– Kan du si noe mer om hvem du er?

– Jeg er journalist og redaktør, 38 år og oppvokst i Asker. Nå bor jeg i Ullevål hageby i Oslo med samboer og barn på to og sju år.

– Hvor lenge vil du beholde papirutgava av Utdanning?

– Jeg er ikke av dem som vil slutte med papir så fort som mulig. Mange setter stor pris på å lese på papir. Men i arbeidet med papirutgava vil nok det viktigste være å bevare. Det er på nettet de store utviklingsoppgavene ligger. Det er her Utdanning skal øke lesertallet, sier hun, og fortsetter:

– Nettet og den digitale mediebruken gir nisjene og fagpressen spennende muligheter. På digitale plattformer og i sosiale medier stiller små og store redaksjoner likere når det gjelder distribusjon.

 

– Digital vekst

Legg til fagpressens mulighet til å gå i dybden, og det blir tydelig at en liten fagpresseredaksjon kan hamle opp med mye større allround-redaksjoner. Og Utdanning skal som sagt eie utdanningsfeltet journalistisk, sier Kaja Mejlbo, og fortsetter:

– Mange aviser, som The Guardian, prøver seg nå med ordninger der leserne blir som et medlem. I fagpressa er dette alt på plass, og det må vi utnytte.

– Frafallet av de tradisjonelle inntektskildene til pressa har vært stort og skapt mange problemer, og fagpressa har ikke vært skåna. Hvordan tror du Utdanning kan øke inntektene?

– Jeg må gjøre meg bedre kjent med Utdannings tall og strategi før jeg uttaler meg om dette. Men digital vekst vil gi muligheten for økte inntekter.

– Hva er det viktigste du vil si til Utdannings lesere i dag?

– At jeg gleder meg til den dagen ut på høsten en gang da jeg blir redaktør av Utdanning!

 

Powered by Labrador CMS