Kunnskapsminister Guri Melby (V).

Nytt utvalg skal vurdere etter – og videreutdanningen for lærere

Et nytt utvalg vil få i oppgave å foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanningstilbud for lærere og alle ansatte i barnehager og skoler.

Publisert

– God og solid kompetanse hos lærere og alle ansatte barnehagene og skolene er viktig for å gi alle barn og elever et godt tilbud. Derfor vil vi fortsette satsingen på gi flest mulig et tilbud om etter- og videreutdanning. Skal vi lykkes, må vi sørge for at ressursene blir brukt mest mulig effektivt, og at vi lærer av erfaringer med de satsingene som vi har gjennomført, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Årlig bruker staten over 2 milliarder kroner på etter- og videreutdanning for ansatte i skoler og barnehager.

Siden det mye omdiskuterte vedtaket fra 2014 om skjerpede kompetansekrav for lærere som skal undervise i matte, norsk, engelsk, tegnspråk og samisk fra 2025, har flere tusen lærere fått tilbud om etter- og videreutdanning hvert år.

Fremdeles mangler imidlertid cirka 20.000 lærere den fordypningen som kreves for at de skal være godkjent for å undervise i disse fagene.

Nå ønsker regjeringen å hente kunnskap og erfaringer fra de ulike satsingene for etter- og videreutdanning som er satt i gang i sektoren siden 2013 (se faktaboks).

Mer helthet

Utvalgets hovedoppgave skal være å foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning for alle ansatte i skoler og barnehager, samt i kulturskole, opplæring særskilt organisert for voksne, og i fag- og yrkesopplæringen i både skole og bedrift.

Melby sier til Utdanningsnytt at regjeringen er ute etter å vite hvordan dagens ordningene bør utvikles videre.

– Er det deler av systemet man har i dag, som man ser at ikke fungerer?

– Det er veldig mange som er fornøyde med dagens ordninger, men Kompetanse for kvalitet varer til 2025 og vi vil se på hvordan vi bør utvikle så viktige ordninger. For eksempel har kommunene etterlyst mer helhet i ordningene, og vi vil gjerne gi enda flere mulighet til å få videreutdanning, sier Melby.

Regjeringens satsinger på etter- og videreutdanning

  • I Granavolden-plattformen vil regjeringen fortsette satsingen på etter- og videreutdanning og utvide videreutdanningstilbudet til flere fag.
  • I dag bruker staten om lag 1,6 milliarder kroner årlig for å støtte lærere og ledere i skolen til å ta videreutdanning gjennom strategien Kompetanse for kvalitet som avsluttes i 2025.
  • Gjennom strategien Kompetanse for fremtidens barnehage er det bevilget om lag 200 millioner kroner årlig til videreutdanningstiltak i barnehage, som løper ut 2022.
  • Innenfor etterutdanning bruker staten omtrent 500 millioner kroner årlig som støtte til lokale kompetanseutviklingstiltak i både barnehage og skole gjennom tilskuddsordninger for lokal kompetanseutvikling.
  • Det er også en satsing på kompetanseutvikling innenfor fag- og yrkesopplæringen gjennom satsingen Yrkesfaglærerløftet.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Utvalget blir utnevnt til høsten, og vil bestå av fageksperter og representanter fra sentrale parter i barnehage- og skolesektoren, opplyser departementet.

Powered by Labrador CMS