I en veileder fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet får du som lærer i barnehage og skole råd til hvordan du kan snakke med barn som frykter har det vanskelig hjemme nå som barnehager og skoler er stengt.
I en veileder fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet får du som lærer i barnehage og skole råd til hvordan du kan snakke med barn som frykter har det vanskelig hjemme nå som barnehager og skoler er stengt.

Slik kan du ha kontakt med barn som du frykter har det vanskelig hjemme nå som barnehager og skoler er stengt

Skolen kan være et viktig sted for utsatte barn som trenger beskyttelse i hverdagen. Her får du som lærer i barnehage og skole noen gode råd for hvordan du kan hjelpe.

Publisert Sist oppdatert

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har laget veilederen for deg som jobber i barnehage og skole. I veilederen heter det blant annet at du ved å være tilgjengelige og holde kontakt med hjemmet, kan du få informasjon om hvordan barna har det. Slik kan du også bidra til at barn som trenger det blir fulgt opp.

Sidene inneholder råd til hvordan du kan være der for et barn du er bekymret for, nå når barnehager og skoler er stengt.

I veilederen presiseres det at det er viktig å snakke med barnet og høre hva de selv tenker. Barnet må få anledning til å gi uttrykk for sin mening. Det kan være tilfeller der det er hensiktsmessig at du som barnehagelærer eller lærer snakker med barnet først før foreldrene kontaktes.

Noen tips til deg som jobber i barnehage

Oppfølging av barna vil i disse tilfellene skje gjennom dialog med foresatte. Her er det viktig å ha en åpen tilnærming til dialog, med utgangspunkt i at barnehagen gjerne vil følge opp og vite hvordan det går med både foreldre og barn i denne situasjonen. Informer gjerne om at dette er kontakt man oppretter med alle i barnehagen. Kontakten med foresatte kan eksempelvis opprettes med følgende informasjon:

Nå når vi ikke ser dere eller barna hver dag har vi laget et system for å ta kontakt med alle barna og familiene deres jevnlig

Vi savner å være sammen med (barnets navn) og lurer selvfølgelig på hvordan dere har det og får hverdagen til å henge sammen i denne spesielle situasjonen vi er i nå

Vi er opptatt av om det er noe vi kan bidra med og lurer på hvordan det går med (barnets navn)

Hovedspørsmål, oppfølgingsspørsmål og avslutning og oppfølging av samtalen finner du på direktoratets nettsider her

Noen tips til deg som jobber i skolen

Inviter barnet til en samtale alene enten på læringsplattformen eller på telefon. Bruk gjerne en plattform barnet er kjent med fra tidligere, om det er mulig. Om barnet lurer på hva dere skal snakke om kan du for eksempel si:

«Nå når vi ikke ser dere hver dag lurer vi på skolen på hvordan dere har det. Vi ringer til alle barna på skolen for å høre. Noen forteller at de synes det er vanskelig å være hjemme hele tiden og savner vennene sine. For noen er det ikke sånn i det hele tatt. Hvordan er det for deg å være hjemme?»

Gjennomføring av samtale, eksempler på spørsmål kan være, oppfølging og oppsummering av samtalen leser du mer om på direktoratets nettsider her

Powered by Labrador CMS