Endringer i ordningen med hvilke elever som kommer opp i hvilke fag, er noen av forslagene fra Agathe Waage og Elevorganisasjonen om endringer i dagens eksamensordning. Foto: Marianne Ruud
Endringer i ordningen med hvilke elever som kommer opp i hvilke fag, er noen av forslagene fra Agathe Waage og Elevorganisasjonen om endringer i dagens eksamensordning. Foto: Marianne Ruud

Elevorganisasjonen vil endre eksamensordningen

– Vi ønsker oss en debatt om valgfri eksamensform, endret trekkordning og gruppeeksamen med individuell karakter. Det sier leder Agathe Waage i Elevorganisasjonen.

Publisert

Agathe Waage deltok da Norsk Lektorlag debatterte karakterer og eksamen på Lektorkonferansen på Litteraturhuset i Oslo 15. november.

– Vi har i flere tiår kjempet mot eksamen som vi har sett på som bortkastet tid og urettferdig. I dag har vi ikke noe ønske om å fjerne eksamen, men vi vil ha endringer. Grunnen til det, er at elevene ikke alltid har mulighet til å vise hva de kan på eksamen, sa hun.

Waage sitter i eksamensgruppen som Utdanningsdirektoratet nylig utnevnte, sammen med representanter for lærerorganisasjonene.

– Ett forslag vi ønsker å drøfte, er mappevurdering. Det fjerner problemet med dagsform. Da kan du levere inn flere oppgaver i løpet av et år eller et halvår. Dermed fordeles stresset og presset over et lengre tidsrom. Du får også vist dine evner til å jobbe jevnere, noe som er en viktig egenskap. Men mappevurdering fungerer ikke i alle fag, for eksempel passer det dårlig i kroppsøving, sa Waage.

– Og hva med trekkordningen? Hva om det ikke er tilfeldig hvilke fag du kommer opp i? Kanskje man kunne velge de tre fagene man har mest lyst til å komme opp i, og så være garantert at man kommer opp i ett av dem? På den måten kan vi sørge for at elever kommer opp i fag de er gode på. Da kan elevene jobbe hardt med å få gode karakterer i de fagene.

Elevorganisasjonen mener det beste ville vært at alle elever kommer opp i alle fag. Da stiller alle likt. Sånn er det blant annet i Belgia, fortalte Waage. Der har elevene kun eksamener i to uker i strekk.

– Jeg vet ikke om det er noe vi bør innføre i norsk skole, men det er i alle fall noe man kan vurdere. Kanskje elevene skal få velge eksamensform selv? Kanskje bør elever få velge om de vil ta eksamen skriftlig, muntlig eller praktisk? Og kanskje man kan åpne for gruppeeksamen med individuell karakter? Da får elevene i alle fall vist fram sine evner til å samarbeide, sa hun.

Elevorganisasjonen mener det trengs en sluttvurderingsform som gir mulighet til å vise egenskaper samfunnet har behov for i framtiden. Det trengs for å løse de store problemene i verden, hevdet hun.

 

Lette i arkivet og fant argumenter som fortsatt er gyldige

Som ny leder i Elevorganisasjonen fant Agathe Waage en uttalelse om eksamen som ble vedtatt på landsmøtet i Bø i 1963.

– Uttalelsen viser at argumentene som ble brukt mot eksamen den gangen, er omtrent de samme som i dag. Det sto at eksamen burde droppes fordi elevene ikke får vist sin fulle kompetanse gjennom å sitte i en gymsal i fem timer. Dessuten ble det påpekt at det er tilfeldig hvilke fag man kommer opp i. Noen kommer opp i fag man er sterke i, andre i fag man er svake i. Det gjør eksamen urettferdig, het det i uttalelsen.

– Akkurat de samme argumentene bruker vi i dag. Det er tankevekkende. For nå er Elevorganisasjonen faktisk representert i arbeidsgruppen som drøfter endringer i eksamen med bakgrunn i Ludvigsen-utvalget og fagfornyelsen, sa Waage.

 

Gikk fra 1 til 6 etter å ha klaget på eksamenskarakteren

Waage trakk fram en artikkel i Aftenposten fra i sommer om en elev som fikk karakteren 1 på eksamen. Men etter å ha klaget, fikk hun karakteren 6.

– Det er jo ganske sprøtt. Heldigvis er dette ikke noe som skjer med alle, men for den det gjelder, kan det avgjøre framtiden. For hvis vi elever har bestemt oss for hva vi ønsker å studere, så planlegger vi taktisk for å komme inn på nettopp det studiet. En karakter eller to kan avgjøre om du kommer inn på drømmestudiet eller ikke. Det er grunnen til at vi må ha et rettferdig eksamenssystem, sa hun.

 

– Eksamensformene må passe med nye læreplaner

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet sa:

– I eksamensgruppen er vi opptatt av å få vurdert nye eksamensformer og samtidig passe på at eksamensformene passer med de nye læreplanene som nå kommer. Men for at vi skal rekke å bli ferdige til nye læreplaner skal tas i bruk høsten 2020, så må eksamensgruppen rekke å bli ferdige med sine vurderinger og komme med gode og tydelige anbefalinger til oss, slik at vi har dette klart til neste høst.

 

Vurdering handler om å dokumentere hvordan samfunnsoppdraget er løst

Leder for Norsk Lektorlag, Rita Helgesen, er kritisk til at bare 20 prosent av elevene kommer opp til eksamen i Vg1. Det beste hadde vært at alle elever kommer opp, mener hun. Når det gjelder elevenes ønske om å velge eksamensfag, sa hun at elevene kommer opp i programfag og at det er fag de har valgt selv.

Helgesen sa at ingen bør være overrasket over at hennes organisasjon er for både karakterer og eksamen.

– Både samfunnet og elevene bør være trygge på hva elevene skal lære og hva som er forventet av dem. Elevene skal kjenne læreplanenes kompetansemål og hvordan læreren vurderer kompetansen deres, understreket hun.

Rita Helgesen la vekt på at vurderingene skal angi progresjon og gi informasjon om hvor mye elevene kan både underveis og når de er ferdige.

Norsk Lektorlag mener at skriftlige avgangsfag bør avsluttes med sentralgitt eksamen med ekstern sensur. Og at både ungdomstrinn og videregående bør avsluttes med muntlig eksamen i minst ett fag, med ekstern førstesensor.

– Vi ønsker ikke et system som legger opp til ulik og tilfeldig behandling av elevene i en så viktig sak som karakterer er. Eksamen gir elevene flere sjanser til å vise hva de kan. Men da må eksamen avholdes uten muligheter for juks og plagiering. Bare gjennom ekstern sensur kan vi kvalitetssikre lærerens vurderingsarbeid, sa Helgesen.

Hun viste til en ny undersøkelse blant lektorlagets medlemmer, som viser at sju av ti svarer at karakterer underveis motiverer elevene. 72 prosent mener at elevene blir mer usikre faglig hvis de ikke får karakterer underveis.

Professor Kaare Skagen ved Oslo Met – Storbyuniversitetet sa at det er ingen grunn til å kaste vekk det som fungerer bra.

– Jeg har vært igjennom en del utopiske innslag på 1970-tallet. Da kunne man kritisere alt, og det kan jo være gøy. Men det gjelder å finne fram til et system med en viss forutsigbarhet, sa Skagen.

 

Steffen Handal: Vurderingsordningene må endres

Steffen Handal har tidligere sagt til Utdanning at han mener eksamensgruppens mandat er for snevert. Det står han fast ved.

Når han får høre om de temaene Elevorganisasjonen nå trekker fram som konkrete forslag de ønsker skal bli debattert, blant annet i eksamensgruppen, synes han det er bra.

– I forbindelse med fagfornyelsen har Utdanningsforbundet hele tiden stått fast ved at vi mener at vurderingsordningene må endres. Derfor er jeg glad for at Elevorganisasjonen nå kommer med flere konkrete forslag til temaer som kan drøftes. Men foreløpig er det for tidlig å si noe om hva Utdanningsforbundet mener om de konkrete forslagene Waage nevner, sier han.

– Men jeg håper vi nå sammen kan klare å få i gang en debatt om både underveis- og sluttvurderingen i forbindelse med det pågående arbeidet med de nye læreplanene, slik Elevorganisasjonen ønsker, sier han.

– Dersom vi skal lykkes med fagfornyelsen og målsettingene for den, må vi også drive vurderingsarbeidet vårt annerledes, sier Handal til Utdanning.

 

Powered by Labrador CMS