Melby lover rask eksamensavklaring

Kunnskapsminister Guri Melby lover et snarlig svar på om eksamen blir avlyst for elever i grunnskolen og videregående skole til våren.

– Det stemmer at vi har fått en faglig vurdering fra Utdanningsdirektoratet om å avlyse skriftlig eksamen. Jeg har allerede invitert til møte med lærerorganisasjonene, Elevorganisasjonen og KS for å drøfte dette innspillet onsdag, sier Melby (V) i en kommentar til NTB.

Tirsdag skrev Framtida.no at Utdanningsdirektoratet mener skriftlig eksamen i grunnskolen og videregående skole må avlyses på grunn av koronasituasjonen.

Lokalt kan det bli aktuelt med muntlig eksamen, men direktoratet tilrår at også disse eksamenene avlyses.

Hovedårsaken til at eksamen frarådes, er at det er så stor forskjell på hvilket undervisningstilbud elevene får.

– Det er et viktig prinsipp for eksamen at den skal være lik og rettferdig for elevene, og i dette skoleåret kan vi ikke være sikre på at alle elever har fått den opplæringen de har rett på, understreker divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug i notatet de har sendt departementet.

Nå lover kunnskapsminister Guri Melby at beslutningen skal tas «så snart som mulig», Hun poengterer overfor NTB at det er viktig at både skoler og elever vet hva de skal planlegge ut fra.

Løsningen skal sikre at elevene får vitnemål, og at ingen dører lukkes for læreplass, fagbrev eller videre utdanning.

Krever avlysning

En rekke instanser har krevd at eksamen må avlyses, blant dem både elev- og lærerorganisasjoner.

Før jul ble det satt ned en ekspertgruppe ledet av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet som skulle avklare hvordan man skal sette standpunktkarakterer og gjennomføre eksamen til våren.

Les også: Elevrådsledere i Norge: – Avlys eksamen

(©NTB)