Annonse
Debatt

Arkivfoto: Inger Stenvoll

Tabu å snakke om lærernes lønn?

Dersom det ikke gis et solid lønnstillegg til alle lærere, vil svikten i søkerantallet til lærerutdanningen bare øke enda mer.

Del side


Annonse

Det er kort tid igjen til valget. Lærernes lønn og lønnsutvikling har nærmest vært fraværende i denne valgkampen – ikke minst under Arendalsuka, der undertegnede var til stede. Under debatten om skole der statsråd Røe Isaksen, politikere Ap, Krf, leder i Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Barneombudet og en representant for elevorganisasjonene deltok, ble ikke lærernes lønn nevnt overhodet!

Jeg tok dette opp med Steffen Handal etter debatten, og han sa at medierådgiveren hadde anbefalt han ikke å ta dette opp som tema(!). Heller ikke på under mange av de andre debattene der skole ble diskutert, hørte jeg noe om lønnsutviklingen til lærerne. Det er nesten så en ikke tror det. Alle vet at lønn har betydning for valg av yrke. Lærernes lønnsutvikling har i flere tiår sakket betydelig akterut, fortrinnsvis på grunn av tafatte tillitsvalgte og kunnskapsministre som ikke har skjønt at lønn er et av de beste virkemidlene til å få studenter til å velge yrket. Dette ser man også tydelig på rekrutteringen. På 1960- og 70-tallet fikk man tak i de beste studentene til lærerskolene og universitetene. I dag velger disse helt andre yrker. I tillegg ser man at mange utdannede lærere går over til bedre betalte yrker – fortrinnsvis innen det private næringsliv.

Det har gått så langt at annenhver skole har ukvalifiserte lærere (Aftenposten 15.8), og denne andelen har økt i det siste.  Ap går ut i valgkampen med å si at de skal ha 3000 nye lærere på barnetrinnet.  Hvor skal disse tas fra?  Hvor urealistisk går det an å være i forhold til rekrutteringen til landets viktigste yrke?  Man trenger ikke en mastergrad (som i tillegg gjør at flere lærere ikke klarer å fullføre utdanningen) for å skjønne at dette er et mål man bare kan drømme om. I tillegg vil Ap blant annet styrke skolehelsetjenesten, styrke yrkesfag og innføre et måltid hver dag. Bra tiltak, men dette er ikke gratis og gjør at det blir enda mindre penger igjen til å satse på lærernes lønn.

Dersom det nå ikke tas drastiske grep umiddelbart i skolepolitikken og gis et solid lønnstillegg til alle lærere, vil svikten i søkerantallet bare øke enda mer, og vi vil få en skole som råtner på rot. I neste omgang vil dette bane veien for enda flere private skoler der kun de mest ressurssterke vil ha råd til å gå. Er det slik vi skal bygge framtidas Norge?

Saken er vel egentlig den at det ikke er ett eneste parti som vil satse skikkelig på høyere lønn for lærerne da dette vil koste alt for mye - da sjøl et lite lønnstillegg gjør store utslag. Derfor er det så stille om dette hver gang man diskuterer skole og tiltak som kan monne. En solid økning av lærernes lønn slik at man igjen får tak i de beste studentene og øker søkerantallet, vil naturlig nok gå på bekostning av andre viktige samfunnsoppgaver. Da er spørsmålet: Har vi råd til ikke å gjøre noe med de store og negative konsekvensene det vil få for vårt kjære land?

* Olav Høva Næss har vært lærer i over 40 år på alle trinn – fra barneskole til Folkeuniversitetet.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!