Lekser gjør elevene mer faglig interessert

Den danske folkeskolereformen førte med seg obligatorisk leksehjelp i skoletiden. Det har ført til at elevene har blitt mer faglig interessert, ifølge en ny rapport.

Forskerne fra danske SFI (Det nasjonale forskningssenter for velferd) konkluderer med at, når flere gjør lekser blir elevene mer interessert i det faglige, ifølge folkeskolen.dk.  Det har forskerne funnet ut ved å be elevene ta stilling til fem problemstillinger:

Folkeskolereformen

Ble presentert av regjeringen 7. juni 2013

Reformen er en større omlegging av den danske folkeskolen (grunnskolen i Norge, red.anm.).

Den største forandringen både for lærere og elever er at skoledagen har blitt lenger. 1. og 2. klasse har økt timeantallet mer uke med 7 timer, 3. klasse med 6 timer, 4.-8. klasse med 5 timer og 9. klasse med 6 timer.

1.-3. klasse har 30 timer per uke. 4.-6. klasse har 33 timer per uke og 7.-9. klasse har 35 timer per uke. Inkludert er flere timer med frivillig leksehjelp.

Det har blitt flere timer både til fagoppdelte undervisningen og til understøttet undervisning.

Folkeskolen innebærer et faglig løft for skolen. Det har skjedd på tre områder:

Det skal være klare mål for folkeskolens utvikling og mer lokal frihet gjennom å gjøre regelverket enklere, styrket etterutdanning og bruk av kunnskap om god undervisning og en sammenhengende og aktiv skoledag med flere og bedre timer til undervisning og aktiviteter.

 

SFI

SFI er et uavhengig nasjonalt forskningssenter under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det er det største danske forskningsmiljøet innen velferdsområdet, ifølge sfi.dk.

- Jeg liker dansk og matematikk

- Jeg hører etter hva læreren sier i dansktimene og matematikktimene

- Jeg deltar når vi arbeider i grupper i dansk og matemtaikk

- Jeg kjeder meg i dansktimene og matematikktimene.

- Hvor ofte hender det at du ikke får gjort leksene?

 

SFI konkluderer med at andelen elever som gir uttrykk for en høy deltakelse og interesse er steget med 3,5 prosent fra 2014 til 2016.

Les hele saken

Powered by Labrador CMS