Mehmet Kaan Inan er skuffet over at Saers-saken utsettes og sendes tilbake til de lukkede rom.

Saers-saken utsatt til februar 2022

Høyres forslag om å gi billighetserstatning til den voldsutsatte læreren Clemens Saers, ble ikke realitetsbehandlet. Forslagsstiller Mehmet Kaan Inan (H) er skuffet over at saken nå går tilbake til byrådet igjen.

Publisert Sist oppdatert

Forslagsstiller Mehmet Kaan Inan fra Høyre er skuffet over avgjørelsen i bystyret onsdag kveld.

– Jeg mener byrådspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne sammen med Venstre greide å kuppe hele saken på kveldens bystyremøte ved å stemme for utsettelse, sier han.

– Vårt forslag er det som har fått bredest støtte i bystyret noen sinne. Hadde det blitt vedtatt, ville det gitt oss bystyrepolitikere mulighet til endelig å få avsluttet Clemens Saers-saken. Da er det synd at byrådspartiene og Venstre ønsker å utsette saken ytterligere. Saers-saken har nå pågått i åtte år. En åtte år lang kamp mot urettferdighet kunne i dag ha blitt avsluttet, sier en skuffet Inan.

Han legger til at han hadde håpet at alle partier kunne lagt politisk taktikkeri til side og jobbet for det viktigste; nemlig rettferdighet.

– Uavhengig av hvilken og hvilket byråd som har hatt noe med saken å gjøre opp gjennom årene, burde alle politikere ha stemt etter samvittigheten i dag, sier Inan.

– Mitt håp var at flere partier hadde fått tenkt seg om før dagens bystyremøte, slik at de kunne havnet på rett side av streken og sørget for rettferdighet for Clemens Saers. Det er synd at byrådspartiene og Venstre nå sender saken tilbake til de lukkede rom, sier han.

– Uvanlig saksbehandlingsmetode

Bystyrets møteleder, ordfører Marianne Borgen (SV) , innledet med å redegjøre for saksbehandlingen som hun hevdet var uvanlig. Etter hennes syn burde saken vært behandlet i Finansutvalget før den ble satt opp på sakskartet til bystyret.

– Det er sånn vi pleier å behandle den type saker, sa hun.

Leder av Finansutvalget, Andreas Halse fra Arbeiderpartiet, sa at Saers-saken dreier seg om en ansatts forhold til Oslo kommune som arbeidsgiver og at byrådspartiene derfor ønsker at saken blir behandlet i et lukket møte i Finansutvalget, der kommuneadvokaten vil bli bedt om å være tilstede.

At det ikke var mulig å komme fram til en bedre løsning synes Inan er synd.

– Det er ikke kommet noen tilleggsopplysninger fra byrådspartiene etter at saken ble behandlet i Kultur- og utdanningsutvalget i november og i Forretningsutvalget var det flertall for å sette opp saken på kartet til dagens bystyremøte, sier han.

Har rett til å oversende saken

Borgen sa at hun har et spesielt ansvar for at saksbehandlingen ikke fraviker reglementet. Samtidig innrømmet hun at Kultur- og utdanningsutvalget var i sin fulle rett til å få saken satt opp på sakskartet i bystyremøtet. For å få gjort det, kreves det kun en tredjedels flertall.

Samtidig kreves det flertall i bystyret for vedtak som fattes der.

Men Høyres forslag endte altså opp uten debatt om innholdet. Nå skal Saers-saken etter planen til Finansutvalget i januar 2022 og til bystyret i februar i 2022.

Venstre hadde på forhånd signalisert at partiet ville støtte en utsettelse og det skjedde i voteringen. Senterpartiets representant valgte å snu og støttet også byrådspartiene under voteringen.

Høyres forslag gikk ut på å gi Clemens Saers 350.000 kroner i billighetserstatning, samt at Oslo kommune skulle gi Saers en unnskyldning for måten han er blitt behandlet på av sin arbeidsgiver i etterkant av voldshendelsen som fant sted på Oslo Handelsgymnasium i 2014.

Powered by Labrador CMS