Tall og tanke 2

«Tall og tanke 2» er et ypperlig læreverk som absolutt svarer til denne anmelderens meget høye forventninger.

For noen år siden omtalte jeg «Tall og tanke 1» i Utdanning. Den inneholdt stoff spesielt relatert til småtrinnet. Som fortjent var omtalen meget positiv. Mange har ventet på «Tall og tanke 2», med innhold spesielt beregnet for mellomtrinnet, og nå er den her.

 

Boka er aktuell, interessant, lærerik; et ypperlig læreverk, som absolutt svarer til mine meget høye forventninger.

 

Målgruppa angis å være lærere og lærerstudenter, men også foresatte med barn på mellomtrinnet og ungdomstrinnet vil ha stor nytte av boka. Måten den er skrevet på, gjør at stoffet generelt sett er lett tilgjengelig også for dem som i utgangspunktet ikke har dyp matematisk forståelse.

 

Forfatterne minner oss på at læreren er elevenes viktigste ressurs. Og ikke minst på mellomtrinnet er det behov for lærere som behersker pensum godt, som kan motivere elevene, og utfordre og støtte dem. Med denne boka får både lærere og lærerstudenter uvurderlig hjelp til det. Det nærmest florerer med gode tips til opplegg, aktiviteter og diskusjonstemaer. Konkrete oppgaver, som vil engasjere både lærere og elever, er det flust med.

 

Mange elever, lærere og lærerstudenter er usikre på mange av begrepene i matematikk. I denne boka er det lagt stor vekt på grundig begrepsforståelse.

 

I likhet med Tall og tanke 1 er også denne boka forskningsbasert, og forfatterne forholder seg til både nasjonal og internasjonal forskning. En imponerende referanseliste gjør at de som er spesielt interesserte, lett finner fram i forskningsverdenen.

 

Temaene for mellomtrinnet behandles grundig, logisk og oversiktlig. Også bevisføring trekkes inn. Slett ikke alle er klar over at dette er noe det kan jobbes med allerede fra barnetrinnet. Riktignok er ikke bevisene spesielt kompliserte matematisk sett, men de eksemplene som trekkes fram, gir et godt grunnlag for den videre utviklingen av matematisk forståelse, og vil være en viktig ballast for elevene når de kommer videre i utdanningssystemet.

 

Algebra kommer gjerne inn først i ungdomsskolen. Men algebraisk tenkning starter allerede tidlig på barnetrinnet, og ett av kapitlene i boka behandler nettopp dette grundig. Det vil hjelpe lærere og lærerstudenter i arbeidet med at elevene unngår «algebrasjokket» når de starter i ungdomsskolen.

 

Mange mener at i matematikkoppgaver kan og skal det være ett, og bare ett, svar. Men er det alltid slik? Et morsomt eksempel (side 93) på at det slett ikke behøver å være slik, er når Paddington blir spurt om hvor lang hver bit blir dersom en to meter lang planke først sages i to like deler, hver av disse delene deretter sages i to like deler, og alle delene så sages i to like deler. De fleste vil nok komme fram til det logiske svaret 25 cm, men Paddington har et helt annet svar, som er like logisk. Og sammen med elever kan man finne enda flere fullt ut logiske svar.

 

Dette er ei bok som bør finnes på alle lærerværelser i grunnskolen – og helst i alle matematikklæreres hyller. Boka dekker temaene så godt at et aktuelt spørsmål kan være om man trenger lærebok dersom man har oversikt over innholdet i denne boka. Uansett vil den være et kjærkomment supplement til «ordinær lærebok».

 

Jeg er ikke i tvil om at mange institusjoner som driver lærerutdanning, vil finne ut at dette er læreboka de har ventet på. Heller ikke er jeg i tvil om at også lærere på ungdomstrinnet, der mange elever sliter med matematikk, vil finne at ideene, oppgavene og aktivitetene i denne boka kan hjelpe dem til å få også disse elevene interessert i faget, og skape et faglig engasjement også hos dem.

 

Uten forbehold vil jeg gi denne boka toppkarakter!

Powered by Labrador CMS