Slik en lærer ser det

I kjølvannet av mediedebatten rundt fjernsynsserien ”Klasse 10 B” og andre serier om skolen, har forfatter og lærer Bjørn Høvik skrevet romanen ”Skoleeksempel”, som beskriver skolehverdagen sett med en lærers øyne.

Publisert Sist oppdatert

Skoleeksempel
Av Bjørn Høvik
151 sider
Kolofon forlag

Hvorfor holder så få lærere ut til normal pensjonsalder? Hva gjør skoleledelsen når lærere utsettes for vold fra elever? Hva skjer når rektor er mer opptatt av å oppnå støttekroner og bonus fra skoleeier enn å ta vare på lærerne? Hva skjer når en rektor har en annen pedagogisk holdning enn læreren, og de er medlemmer av den samme fagforeningen, eller når rektorrollen har gått over fra å være den fremste blant likemenn til arbeidsgivers forlengede arm?

Det er spørsmål som dette Høvik tar opp og forsøker å gi et svar på. Høvik har selv over 30 års erfaring som lærer og bygger på egne erfaringer. Enkelte av skjebnene og hendelsene han omtaler er bare ubetydelig omdiktet, ifølge ham selv.

Høvik tar først og fremst lærerens parti, og lever seg særlig inn i situasjonen til den eldre læreren, som opplever at han ikke lenger er på bølgelengde med nye pedagogiske ideer.

Romanens hovedperson, den 62-årige fraskilte og noe lutryggede læreren Svein Rud, underviser ved en ungdomsskole i Oslo. I flere år har han også vært tillitsvalgt for Utdanningsforbundet.

Leseren møter Rud i en historietime på datarommet. Elevene skal selv finne bakgrunnsstoff på internett til en oppgave. Han har måttet overta elevene for en annen lærer som er på kurs og erfarer at det er umulig å få kontakt med de 40 elevene bak hver sin dataskjerm. Rud forlater datarommet noen minutter for å finne en kassettspiller for å spille av en lydkassett som en elev har tatt med. Imens kommer skolens karrièrebevisste rektor Liss Werring inn og ser at elevene er uten lærer. Hun finner Rud på utstyrsrommet og ber om en forklaring. Hun forstår ikke hvorfor han skal hente en kassettspiller når man kan spille av CD-er på datamaskiner. Vet han at når han er 62 år, kan han trappe ned med avtalefestet pensjon?

Etter at skoledagen er slutt, slenger en av elevene, Marius, slenger en flaske på gulvet. Rud ber ham ta opp flasken, men eleven svarer frekt og gir ham et slag på nesen så blodet renner. En god kollega, Kari Monsen, ser episoden og blir opprørt. Hun varsler tillitsvalgt Inger Kristoffersen om voldsepisoden og ber henne si fra til rektor, som svarer at hun håper Kristoffersen ikke vil utbasunere hendelsen og dermed skade skolens navn og rykte.

Det blir ingen happy ending. Høvik tegner et kaldt og til dels dystert bilde av skolen, særlig forholdet mellom skolens ledelse og lærerne og elever som har lært å kreve, men ikke yte.

Vi ser også glimt av en lærer som har glødet over å få undervise, en glød som etter hvert får trangere kår. Men forfatteren beskriver også Monsens og etter hvert Kristoffersens omsorg og solidaritet overfor Rud. Monsen sier hun ser slaget mot Rud som en konsekvens av ” … skolepolitikernes vettløse reformkløe, deres relativisering av verdier og mål, deres demontering av pliktbegrepet hos elevene, deres uklarhet om hva som er akseptabel atferd, knefall for sterke foreldre …”.

Tegneren Finn Graff har illustrert dette utmerket på forsiden som en villet politisk utvikling.

Tendensene vil nok mange gjenkjenne. Vi vet for eksempel at hver dag blir en lærer i Oslo-skolen utsatt for vold av elever.

Men heldigvis er ikke alle rektorer som Werring. Det finnes fortsatt rektorer som ser det som sin oppgave å ta vare på sine lærere. Boka må derfor leses som et debattinnlegg. ”Skoleeksempel” er en roman som tar opp viktige problemstillinger, som enhver lærer og skoleleder vil ha nytte av å lese. Noen vil bli provosert, andre vil nikke gjenkjennende.

Høvik er født i Larvik og har mer enn 30 års erfaring som lærer. Ved siden av lærerjobben har han fått oppført flere hørespill i NRK Fjernsyns- og radioteatret og er også belønnet med internasjonale priser. Han har skrevet barne- og ungdomsromaner og voksenromanen "Trond Varingsruds reise", som fikk gode anmeldelser i flere aviser.

Han har også vært en aktiv debattant i dagspressen og i lærernes fagforeningsblad. Romanen ”Skoleeksempel” bygger på hørespillet ”Uten dekning”, som ble sendt i NRK i 2006. I romanen utdypes disse problemstillingene.

”Skoleeksempel” er utgitt på Kolofon forlag, og forfatteren har selv bekostet utgivelsen.

 


 

Powered by Labrador CMS